Jeg oppfordrer alle til å fortsette å inkludere og ta godt imot alle som har flyktet fra krigen. De trenger at vi som lokalsamfunn stiller opp, skriver Silje Fagerhaug i dette debattinnlegget.
DEBATT

Ett år med krig

24. februar er det ett år siden Russland invaderte Ukraina. Angrepet er en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Vår sikkerhet, velferd og handlefrihet er bygd på en grunnleggende respekt for folkeretten. Gjennom sitt angrep bryter Russland grunnleggende prinsipper i folkeretten, og hovedregelen i FN-pakten. 

Krigen i Ukraina påvirker oss alle. Vi betaler prisen for krig i form av høye priser på mat og strøm, stramme budsjetter og høyere renter. 

Ukraina betaler i form av menneskeliv daglig. Vi kan ikke si at i den internasjonale verden er det lov å ta land med makt. Vi kan ikke akseptere det. Vi må bidra økonomisk og med våpen og utstyr sånn at Ukraina kan krige og beskytte seg selv. 

Putin har gjort det klart at han forbereder seg på mer krig. Men Putin har undervurdert samholdet i Europa og Ukrainas evne til å forsvare seg.

Krigen har vist hvor viktig NATO er for Norge. Vi er mange som har følt en trygghet i at vi har NATO i ryggen i denne utrygge tiden. At Sverige og Finland omsider har søkt om medlemskap i NATO sier litt om viktigheten av alliansen når det er krig i Europa. 

I Norge og Europa er vi er stort sett enige i at vi må stå sammen med Ukraina i solidaritet og støtte deres rett til å forvare seg. Det er et godt utgangspunkt. Arbeiderpartiet og regjeringen har sørget for at vi får en langsiktig støtte til Ukraina i årene fremover. Det er bra. Et bredt flertall på Stortinget er enige om et flerårig program på til sammen 75 milliarder kroner over 5 år til Ukraina. Norge er dermed blant de fremste bidragsyterne til Ukraina. 

Norge har så langt tatt imot over 30.000 ukrainske flyktninger. Vi har aldri tatt imot så mange mennesker på så kort tid. 

Kommunene, innvandrertjenesten, skoler, arbeidsgivere, naboer og frivillige gjør en viktig og god jobb med å gi ukrainere som flykter fra krigen, et hjem og en god oppstart i et nytt land. 

Jeg oppfordrer alle til å fortsette å inkludere og ta godt imot alle som har flyktet fra krigen. De trenger at vi som lokalsamfunn stiller opp. 

I en tid hvor vi har lave fødselstall og mangler arbeidskraft, er det for øvrig fint å få nye trøndere. Derfor vil jeg si til våre ukrainske nykommere: Velkommen til Trøndelag. Jeg håper dere får det fint her, og jeg håper at krigen snart tar slutt. 

Av Silje Fagerhaug
Fylkestingskandidat for Trøndelag Arbeiderparti og
leder i Namsos Arbeiderparti

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.