- En stemme på SV, er en stemme på muligheter for store og små, skriver Bendik Forsaa Geving i Flatanger SV.
DEBATT

En stemme på SV, er en stemme på alle generasjoner


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Nå er siste innspurten før valget, og dermed ønsker jeg å gi deg noen gode grunner til hvorfor du burde stemme rødgrønt ved årets valg. Vi i Flatanger SV, vi vil jobbe for å gi de som blir hørt minst en større stemme i kommunen. 

En stemme på SV, er en stemme på de yngste i kommunen! 

Flatanger har allerede satset mye på videreutdanning for lærere i kommunen, det må vi fortsette med! Nå er det også på tide å fokusere på muligheten for videreutdanning for de ansatte innenfor barnehagen ved at assistenter får tilbud om å ta fagbrev, fagarbeidere tilbud om barnehagelærerutdanning og barnehagelærere mulighet til faglig fordypning. Vi har gode skoler og barnehager i Flatanger, og vi i SV vil legge til rette for gode muligheter for faglig utvikling hos de ansatte. 

På skolen ønsker vi å jobbe for å tilby et varmt måltid. Vi vet at unge jobber bedre og lærer mer når de spiser godt, og derfor vil vi gjennom gratis skolemat sørge for at elevene i kommunen har de samme forutsetningene. Og ved å sørge for et godt og variert fritid- og kulturskoletilbud, så vil flere barn ha muligheten til å videreutvikle sine ferdigheter innenfor hobbyer som de har stor interesse for. 

En stemme på SV, er en stemme på ungdommen! 

Det er ungdommen selv som vet best hva som vil gjøre kommunen mer attraktiv å flytte tilbake til, derfor er vi nødt til å inkludere barne- og ungdomsrådet i mye større grad enn hva vi gjør i dag. Det er viktig at alle har en mulighet til å påvirke de store beslutningene som blir tatt i kommunen. Vi er også nødt til å fokusere på å tilrettelegge for hjemflytting, det kan vi blant annet gjøre ved å få på plass enda flere kommunale arbeidsplasser, og sørge for at når kommunen lyser ut anbud, så skal det være krav om at anbyderne har lærlinger mer på arbeidet. Slik sørger vi for at alle de som velger yrkesfaglige linjer på videregående har muligheten til å ta lærlingtiden sin lokalt. 

En stemme på SV, er en stemme på de eldste! 

Vi er nødt til å tilrettelegge for at de eldste i kommunen kan bo hjemme så lenge som mulig. Derfor er vi nødt til å opprette et dagtilbud for hjemmeboende. Et dagtilbud hvor man skaper en sosial arena, hvor man kan kjøpe seg varm middagsmat og hvor man kan delta på ulike aktiviteter. Ikke bare er det bra å skape en sosial møteplass for de eldre, det vil også styrke den psykiske helsen. 

I tillegg til å sørge for at man kan bo hjemme så lenge som mulig, er vi også nødt til å få økt grunnbemanning på sykehjemmet i kommunen, og fokusere på å få et lønnsløft for sykepleierne, slik at de som bor på sykehjemmet får den omsorgen de fortjener. Også innen helse, er det viktig at ansatte får muligheten til etter-og videreutdanning. 

En stemme på SV, er en stemme på muligheter for store og små. Stem for framtida. Stem SV!

Godt valg. 

Av Bendik Forsaa Geving, ordførerkandidat Flatanger SV

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.