- Å bygge ut fornybar energi og å stimulere til energiøkonomisering er både god klimapolitikk og god sikkerhetspolitikk, skriver Geirmund Lykke i Trøndelag KrF i dette debattinnlegget. (Foto: KrF)
DEBATT

En mer solidarisk energipolitikk

Krigen i Ukraina har skapt energiunderskudd i Europa og en sårbar kraftforsyning. Løsningen er ikke isolasjon, men en energipolitikk basert på nytenkning og internasjonalt samarbeid. Utfordringen med høye strømpriser for lavinntektshusholdninger trenger bedre løsninger.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.Veien mot klimamålene går gjennom elektrifisering. Til det trenger vi mer fornybar energi, gjennom større produksjon og energiøkonomisering.

Staten har gjennom ulike strømstøtteordninger forsøkt å redde økonomien til bedrifter, frivillige organisasjoner, landbruket og husholdninger. Rapporten «Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad» fra SSB peker på støtteordningens nødvendighet. Lavinntektshusholdningene hadde det minste sparepotensialet og fikk minst utbetalt i strømstøtte, samtidig som strømregningen ble en større andel av utgiftene. Strømstøtteordningen treffer dermed ikke godt nok, og må endres.

Kristendemokratisk ideologi krever solidaritet med andre og fremtidige generasjoner. Det er derfor viktig for Trøndelag KrF med en energipolitikk som ivaretar både miljøet og mennesker som i liten grad kan påvirke sin egen strømregning. Å bygge ut fornybar energi og å stimulere til energiøkonomisering er både god klimapolitikk og god sikkerhetspolitikk. Norsk gass og havvind fra Nordsjøen må spille en viktig rolle i lang tid framover.

Trøndelag KrF vil:

  • Utvikle bedre støtteordninger for lavinntektshusholdninger som får
    betalingsproblemer på grunn av høye strømregninger
  • øke støtteordninger til utbygging av fornybar energi for husholdninger, bedrifter og landbruket
  • innføre støtteordninger for enkle energiøkonomiseringstiltak, som for eksempel
    varmepumpe og etterisolering
  • sikre tilstrekkelig fornybar energi til å gjennomføre det grønne skiftet

Av Geirmund Lykke, Trøndelag KrF

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.