- En for stor skattebyrde for næringen med usikre effekter og for stor uforutsigbarhet kan i verste fall hemme utviklingen langs kysten, skriver Tomas Iver Hallem og Guri Heggem i dette debattinnlegget.
DEBATT

En for stor skatte­byrde kan hemme utviklinga på kysten


 DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

Havbruksnæringen er svært viktig for hele Trøndelag og har skapt en fantastisk vekst og utvikling i mange kystsamfunn. Næringa er skapt av mennesker. Folk med kunnskap og utviklingskraft og med engasjement for lokalsamfunnet sitt. Vi forventer at Stortinget vedtar et skattesystem som ikke ødelegger dette engasjementet.

Tomas Iver Hallem.Havbruksnæringen generelt og oppdrett av laks spesielt er viktig for Trøndelag. Over 60 prosent av eksportverdien fra fylket vårt er nå relatert til salg av laks. Som følge av denne fantastiske utviklingen har kysten av Trøndelag opplevd en betydelig økonomisk vekst og utvikling de siste årene. Det er skapt arbeidsplasser i mange bedrifter som direkte og indirekte er knyttet til næringen. Med andre ord; salg av laks blitt en stor inntektskilde for Trøndelag og for Norge. Næringen bidrar stort til økt økonomisk aktivitet og skatteinntekter for hele fylket.

Vi ser at mange bedrifter fra ulike deler av Trøndelag nå er leverandører av innsatsfaktorer og tjenester for å skape det fantastiske produktet som laksen representerer. Det er interessant å se hvordan innovasjonskraften i selskapene fører til økt bruker av ny teknologi i utviklingen av sin produksjon, som i sin tur gir økt internasjonal konkurransekraft i en næring i utvikling og vekst. 

Men til syvende og sist er det menneskene i bedriftene, med sin skaperkraft og engasjement for å nå felles mål, som står for denne svært gode utviklingen. Det er mennesker som har skapt historie og som legger grunnlaget for videre vekst. Det er mennesker som bidrar til å styrke Trøndelags posisjon som den mest komplette og viktigste matregion i Norge og Europa. De ansatte påvirker både matkulturen vår og kulturarven når det med stolthet serveres de beste råvarene fra kysten på de aller beste restaurantene våre i Trondheim og ellers i verden.  

Vi forventer at Stortinget lager et skattesystem som ikke stopper denne utviklingen. En for stor skattebyrde for næringen med usikre effekter og for stor uforutsigbarhet kan i verste fall hemme utviklingen langs kysten.  Det er fortsatt viktig å fortsette arbeidet med en bærekraftig utvikling av næringen og se på nye areal som kan anvendes i havet. Da må vi gjennom våre systemer og strukturer legge til rette for det – slik at man kan fortsette å skape og dele de positive effektene som oppdrettsnæringa har skapt for hele Trøndelag. 

Av Tomas Iver Hallem, fylkesordførerkandidat, Trøndelag Senterparti
Guri Heggem, 2.kandidat, Trøndelag Senterparti

------

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.