- For Flatanger Arbeiderparti er gode tjenester til innbyggerne av størst viktighet. Vi har tro på at det vil gi bolyst til dem som har valgt å bo her og  nye som kommer til, skriver Ragnhild Sivertsen (Ap) i dette debattinnlegget.
DEBATT

De store oppgavene skole og helse

Intensjonen til alle politikerne som blir valgt 11. september tror jeg vil være å skape et godt liv for innbyggerne i Flatanger og å være med på å utvikle Flatanger kommune videre.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

 

For Flatanger Arbeiderparti er gode tjenester til innbyggerne av størst viktighet. Vi har tro på at det vil gi bolyst til dem som har valgt å bo her og  nye som kommer til.

Grunnleggende er en god barnehage og skole hvor den enkelte kan oppleve å lykkes. En god oppvekst varer hele livet. Flatanger Arbeiderparti ønsker at elevene skal få tilbud om skolemåltid og frukt. Skoledagens innhold bør i mange tilfeller være mer praktisk rettet hvor alle elever kan oppleve mestring og læring. Skolefritidsordningen skal også være et godt tilbud for de yngste elevene.

Bemanningsutfordringene må jobbes for å løse både i barnehage og skole. Flatanger Arbeiderparti vil være med på å se på tiltak som vil bedre situasjonen.

Mot 2030 vil vi i Norge oppleve at det finnes flere eldre enn barn i Norge, og øking av yngre med demens vil også utfordre kommunen. Andre innbyggere som av ulike årsaker ikke klarer å ta vare på seg selv – da vil Flatanger Arbeiderparti være med på å bygge et sikkerhetsnett slik at ingen faller igjennom.

Et samarbeid med nabokommuner kan i mange tilfeller være nødvendig for å sikre trygge tjenester. For eldre personer som kan bo i hjemme er det viktig med en kvalifisert og kunnskapsrik hjemmetjeneste. Velferdsteknologi kan tas i bruk, men ikke erstatte personell. Trivsels og kulturtilbud til personer både på og utenfor institusjon vil være en verdifull og forebyggende innsats.

For både barn og voksne er det viktig å fylle hverdagen med en meningsfull fritid. Innhold i hverdagen er av stor viktighet og gir en helsefremmende virkning. Arbeiderpartiet vil styrke og utvikle kulturskolen og styrke kulturaktiviteter for både barn og voksne. Kultur, idrett og frivillighet krydrer livene våre, enten vi er mottaker eller skaper noe selv. Vi trenger arenaer og møteplasser hvor en kan oppleve fellesskap med andre.

Alt henger sammen med alt.

For å videreutvikle og gi gode tjenester til innbyggerne er god økonomi helt avgjørende. Ressurser fra havet, fra jorda og fjellet gir oss grunnlag for verdiskapning og bosetting. Havbruksnæringen, jordbruk, turisme og  industri er blant bærebjelkene for sysselsetting. Flatanger har de siste årene opplevd en stor og viktig utvikling gjennom et godt fungerende næringsliv og mange arbeidsplasser. Boligbygging og utvidelse av barnehage vitner  om det. Unge folk har flyttet til kommunen og det er svært gledelig.

Flatanger Arbeiderparti vil fortsatt være positiv til å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og attraktive boligtomter.

Stem på Flatanger Arbeiderparti og Lisbeth som ordfører !

Godt valg.

Av Ragnhild  Sivertsen , nestleder Flatanger Arbeiderparti

 

 

Lyst til å delta i debatten? Har du andre saker du vil skrive om?
Send oss et innlegg på [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.