- Vi ønsker at folk skal få mulighet til å bli med som deltakere i det moderne samfunn, sier Per Bårdsen i Røde Kors Omsorg, som inviterer til informasjonsmøte om Digihjelp.

Dataskrekk? Nå kan du få hjelp

Ha du dataskrekk, eller kjenner du noen som kan trenge hjelp for å ta i bruk data og digitale løsninger? Nå er det hjelp å få.

- Vi ønsker å få bort redselen for å bruke data, sier Per Bårdsen i Flatanger Røde Kors Omsorg.

Digihjelp er et nytt tilbud, som startes i et samarbeid mellom Flatanger kommune, biblioteket, Lauvsnes helselag, Røde Kors og Frivilligsentralen.

Personlig veiledning

Det er ikke snakk om kurs, men at folk kan møte opp for å få hjelp til å bruke data eller digitale tjenester.

En dag i uka blir det Digihjelp på biblioteket, og to-tre ganger på Frivilligsentralen. Der vil frivillige bistå folk som møter opp.

- Alle hjelperne er bundet av taushetsplikt, og vi har allerede mange som har meldt seg som frivillige hjelpere, sier Per Bårdsen.

Lavterskel-tilbud

Han forteller at hensikten med Digihjelp er at folk skal få mulighet til å bli med som deltakere i det moderne samfunn. Det er absolutt ingen krav til at du skal kunne noe om data fra før.

- Det er et ekstremt lavterskel-tilbud, sier Bårdsen, som oppfordrer folk til å ta kontakt med onkler og tanter, bestemor eller bestefar, som de tror kan ha nytte av dette tilbudet.

[annonse]
Aktørene bak Digihjelp i Flatanger inviterer til et åpent informasjonsmøte på Frivilligsentralen tirsdag 5. oktober. 

Nasjonalt prosjekt

Digihjelp er et nasjonalt prosjekt som ble startet av Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2017. 

Målet med prosjektet er å legge til rette for at alle landets kommuner kan etablere et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted, for eksempel i bibliotek eller servicesenter.

Der skal personer med liten eller ingen digital kompetanse kunne få veiledning slik at de kan tilegne seg grunnleggende digital kompetanse og kunne ta i bruk offentlige digitale tjenester.

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.