- Målet med hoppetaukonkurransen er å inspirere til økt fysisk aktivitet. Barn i Norge beveger seg generelt for lite. Faktisk er de inaktive det meste av tiden de er våkne. Det må vi gjøre noe med, og skolen er den beste arenaen for å få det til, skriver Unni M. Solhaug i Nasjonalforeningen i dette debattinnlegget. (Foto: Nasjonalforeningen for folkehelsen)
DEBATT

Barn må få være mer aktive

De første ukene i mai deltar over 9500 barn i Trøndelag i Nasjonalforeningen for folkehelsens hoppetaukonkurranse. Det gir dem mulighet til aktivitet en time daglig på skolen i disse ukene. Det burde alle barn ha, hver dag hele året rundt.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.
   

Unni M. SolhaugMålet med hoppetaukonkurransen er å inspirere til økt fysisk aktivitet. Barn i Norge beveger seg generelt for lite. Faktisk er de inaktive det meste av tiden de er våkne. Det må vi gjøre noe med, og skolen er den beste arenaen for å få det til. Anbefalingene fra helsemyndighetene er tydelig på at alle barn bør være i aktivitet minst én time om dagen. 

Bare gjennom skolen når vi alle barn og kan bidra til at alle barna får beveget seg nok til å ivareta helse og motorisk utvikling. Gjennom skolen fanger vi ikke minst også opp de som trenger det mest. 

I år er over 100 000 elever fra 1 400 skoler med i hoppetaukonkurransen. 130 ulike skoler i Trøndelag er med. Vi har arrangert denne aktiviteten i snart 20 år, og erfaringene viser at det bidrar til økt fysisk aktivitet, glede og fellesskap i skolen. Det viser hvor viktig fysisk aktivitet er for helse og trivsel. 

Det er mange måter å sørge for mer fysisk aktivitet i skoledagen, og den enkelte skolen må lage sin egen plan. Men det kan ikke være opp til den enkelte skole om elevene skal få et slikt tilbud, når vi vet hvor viktig dette er. Dagens regjering har lovet å sørge for daglig fysisk aktivitet i skolen, men det tar for lang tid. Vi håper tiden nå er inne for at både riks- og lokalpolitikere sørger for at alle elever får mer fysisk aktivitet inn i skoledagen.

Vi i fylkesstyret i Nasjonalforeningen Trøndelag ønsker aller elevene lykke til med hoppingen nå i mai! Og ikke minst oppfordrer vi kommune- og rikspolitikere til å sørge for at alle barn får anledning til daglig fysisk aktivitet på skolen.

 

Delta i debatten! Send ditt innlegg til [email protected]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.