Kartet viser tilflytting til Flatanger fra 2000 til 2019. Den blå streken fra Tyskland viser all tilflytting fra utlandet, 147 personer i alt. (Kilde: SSB)

Flatanger har nesten balanse i flytteregn­skapet

Skrevet av Hilde Tyldum Stordahl
22.04.2021 16:00 - OPPDATERT 26.04.2021 12:51

I motsetning til mange sammenlignbare kommuner, har Flatanger hatt nesten balanse i «flytteregnskapet» de siste 20 årene.

Det er bare 34 flere som har flyttet ut enn inn i kommunen. Siden år 2000 har 949 mennesker flyttet ut fra Flatanger. Heldigvis har nesten like mange - 915 - flyttet til kommunen.

Gamle nabokommuner lekker mer

De som inntil nylig var egne kommuner i «nabolaget», gamle Namdalseid og Fosnes, hadde begge dårligere statistikk på utflytting fra kommunen, med en minus på henholdsvis 190 og 118.

Samtidig hadde gamle Vikna kommune en langt bedre utvikling enn Flatanger i det samme tidsrommet. Alle disse kommunene opphørte å eksistere i 2020.

Nabokommunen Osen hadde i samme tidsrom 804 utflyttinger og 677 innflyttinger. Frosta, som har mange likhetstrekk med Flatanger, men som ligger mye nærmere Trondheim, har hatt en positiv utvikling og går i pluss i flytteregneskapet.

(Artikkelen fortsetter etter tabellene)

 


[annonse]
Utflytta flatangringer forblir trøndere

Av de 915 som har flyttet ut fra Flatanger, har 183 valgt Namsos og 136 flyttet til Trondheim.

To tredeler av dem som har flyttet fra Flatanger de siste 20 årene, har forblitt trøndere. Etter Namsos og Trondheim er det Steinkjer og Namdalseid som har tiltrukket seg flest flatangringer.

Av dem som har flyttet, er det 51 som har flyttet til utlandet.

Få flytter rett til Oslo

Det er ikke sånn at det går en strøm av folk fra Flatanger til Oslo. De som vil flytte til en større by i Norge, velger oftest Trondheim. Bare 35 har meldt flytting direkte fra Flatanger til Oslo de siste 20 årene. Samtidig har 24 valgt å flytte fra hovedstaden til Flatanger.

En femdel av dem som flytter til Flatanger, kommer fra utlandet. Av de 195 utlendingene som har flyttet til Flatanger de siste 20 årene, er 115 menn. 

Rundt halvparten av dem som kommer flyttende til kommunen, er trøndere fra før. 123 kommer fra Namsos og 82 fra Trondheim.

Har balanse

Mens en del distriktskommuner har større utflytting enn innflytting, har Flatanger balanse i det regnestykket. Det er omtrent like mange som flytter ut og inn av kommunen i løpet av de siste 20 årene.

Kartet viser hvor folk har flyttet til fra Flatanger. Tykk blå strek til Tyskland omfatter alle som har flyttet til utlandet, 36 personer i alt. (Kilde: SSB)

En hovedtendens er at folk flytter fra Flatanger til andre steder i Trøndelag, mens de flytter inn fra Europa og Trøndelag.

Denne statistikken tar ikke opp i seg hvor de flytter videre. For eksempel vet vi ikke om det er slik at mange flatangringer ender opp på Østlandet etter noen år i jobb i Trondheim. Eller om det er spesielle aldersgrupper som flytter inn og ut av kommunen.

Vi kan i tallene se at i enkelte aldersgrupper har vi hatt veldig få kvinner. Generelt er det også slik at Flatangers befolkning er relativt gammel. Dette gjør at selv om «flyttetapet» er lite, går befolkningstallet ned i 20-årsperioden fordi vi ikke har fødselsoverskudd (det er flere som dør enn dem som blir født).

Både flyttetallene og fødselstallene varierer fra år til år. Når vi ser det i et 20-årsperspektiv, får vi et bilde av hvordan det har vært over tid, og ikke nødvendigvis hvordan det blir framover.

----------------------

Denne artikkelen er en del av «Den store folkevandringa», et samarbeidsprosjekt mellom lokalaviser organisert i Landslaget for lokalaviser (LLA), Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) og NRK.