Anmelder entreprenør for farlig arbeid

Norges Miljøvernforbund anmelder entreprenørfirmaet Berre Nielsen AS for farlig arbeid og uvettig bruk av motorsag.

– Det jeg så på filmen var veldig uforsvarlig, sier Kurt Oddekalv.

Leder Kurt Oddekalv mener entreprenørens ansatte opptrådte uforsvarlig i møtet med demonstranter fredag.

– Jeg skjønner at det går an å bli irritert. Men motorsag er et særdeles farlig redskap. Jeg vil ikke at mine folk skal dra derfra uten armer og bein, sier Kurt Oddekalv til Flatangernytt.

Han sendte i helga en anmeldelse til Trøndelag politidistrikt, der han krever at Berre Nielsen straffes for brudd på Arbeidsplassforskriften og for farlig omgang og bruk av motorsag.

Entreprenøren ønsket søndag kveld ikke å kommentere anmeldelsen. Trønderenergi vil ta opp det de kaller forstyrrelse av lovlig arbeid med politiet (se nederst i artikkelen).

Krever stans i arbeidet

Miljøvernforbundet krever at arbeidet stanses øyeblikkelig, da det er fare for liv og helse til folk som ferdes i området.

De som aksjonerte har lagt ut flere videofilmer på Facebook, og to av disse er lagt med som bevis i anmeldelsen.

Fredag gikk demonstrantene ut i skogen, og plasserte seg i området og ved trær. Ifølge aksjonsleder Torbjørn Lindseth ble motorsaga brukt selv om det sto folk like inntil.

– Jeg sto og holdt i ei grein på et tre, og motorsaga kappet treet bare 20 centimeter unna handa. De opptrådte relativt rabiate, sier Torbjørn Lindseth, som mener at arbeiderne kjørte motorsag altfor nært folk.

Kurt Oddekalv har sett videoene, og mener arbeiderne burde ha sluttet å sage og satt seg ned for å prate med demonstrantene i stedet.

– Det jeg ser på videoene er veldig uforsvarlig. Folk kan bli forbannet, men de må skille mellom hva som er alvorlig hva som ikke er alvorlig. Bruken av motorsag er langt over grensa, og det er på sin plass med en anmeldelse, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet krever at hogsten stanses fordi det er fare for liv og helse, etter fredagens aksjoner. (Bildet er fra torsdag)

– Burde ha stoppet

Fylkestingsrepresentant for SV, Torgeir Strøm fra Jøa, var også til stede i skogen da situasjonene tilspisset seg.

Han forteller at de holdt seg rolig helt til skogsarbeiderne begynte på den andre siden av kraftlinja. Der mente aksjonistene at det ikke var tillatt å hogge.

– Torbjørn Lindseth snakket med arbeidsfolket, og de sa de hadde fått beskjed om å fortsette. Da beveget vi oss inn i området, sier Torgeir Strøm.

Han sto ikke helt oppi situasjonen, men bekrefter at arbeidet pågikk ganske nært folk. Som gårdbruker er han vant til å bruke motorsag, og han mener at arbeidet burde ha stoppet.

– Med den kunnskapen jeg har om motorsag, var det slettes ingen god situasjon. Selv om de sluttet å felle, fortsatte de å kviste, sier Strøm.

Etterlyser sjefene

Han etterlyser sjefene for prosjektet, og sier det er på tide at de er til stede og har med seg papirer som viser at de har tillatelsene i orden.

Torgeir Strøm er med på initiativet for å danne en folkeaksjon mot vindkraft i Namdalen. Han sier at motstanden mot vindkraft er i ferd med å vokse seg stor, og han reagerer spesielt på at sørsamiske beiteområder både i Namdalen og mellom Selbu og Røros er med i den nye nasjonale planen for framtidige vindkraftområder.

– Totalrasering som mangler sidestykke

Kurt Oddekalv sier at vindkraftmotstanden er formidabel på landsbasis. Sørmarkfjellet er unikt og urørt, men det er ikke det eneste stedet som nå kan bli utbygd, påpeker han.

– Vi ser nå en totalrasering av norsk natur som savner sidestykke etter krigen, sier Kurt Oddekalv.

Han mener at olje- og energiministeren må besinne seg, og at vindkraft er det verste klimatiltaket som finnes.

– Vindkraft gir ingen som helst effekt. Det er bare spekulanter som kan sope inn penger på de grønne sertifikatene, sier Oddekalv, som er lite fornøyd med dem som fikk innført denne formen for støtte til vindkraft.

– Vi skal prøve å stoppe dem. Torbjørn Lindseth gjør en fantastisk jobb for Sørmarkfjellet, og vi gir oss ikke. Ikke faen, sier Kurt Oddekalv.

Ingen kommentar

Daglig leder Frode Berre i Berre Nielsen AS ønsker ikke å kommentere anmeldelsen fra Miljøvernforbundet, men henviser oss videre til Joakim By hos entreprenøren Tore Løkke AS.

Joakim By vil heller ikke uttale seg, og sier at alle henvendelser skal besvares av Trønderenergi AS.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi gir mandag morgen følgende kommentar:

– Vi har fått informasjon om at det er demonstranter som aktivt forsøker å forstyrre de som utfører lovlig arbeid i området. Dette vil vi ta opp med politiet, sier Eidem i en epost til Flatangernytt.

Trøndelag Politidistrikt kan søndag ikke bekrefte å ha mottatt noen anmeldelse, men sier at normal prosedyre er at disse blir mottatt mandag og sendt videre til jurist.