Flatangers første Inn på tunet-gård

Leingården på Stamnes blir Flatangers første Inn på tunet-gård. Sila og Stian Holmen Lein og barna vil åpne gården for de som trenger et tilbud om avlastning eller arbeidstrening.

Fakta:

Inn på tunet

 • Tilrettelagte og kvalitets-
  sikrede velferdstilbud
  på gårdsbruk
 • Tilbyr aktiviteter som gir
  meningsfylt arbeid,
  mestring, utvikling og
  trivsel
 • Målgrupper er barn og
  unge, mennesker med rus-
  problemer, funksjonshem-
  mede og eldre
 • Totalt 400 gårder i Norge,
  derav 67 i Trøndelag,
  er godkjente Inn på tunet-
  gårder

– Til å begynne med, vil vi tilby ferie- og helgeavlastning for unger. Vi har også tenkt å tilby arbeidstrening for personer med utviklingshemning, sier Sila Holmen Lein.

Hun overtok heimgården 1. januar i fjor, og har sammen med mannen Stian og ungene satset på en allsidig drift – med mange forskjellige dyr og gartneri.

Hektisk i fjøset

Nå i vår har det vært hektisk i fjøset. Boergeitene har sin første kjeing på Stamnes, og det er ventet 40-50 kje.

Høsten 2017 ble det innkjøpt 30 boergeiter, og i tillegg er det 30 høner, 4 kaniner, 3 hester, 2 afrikanske dvergeiter, 1 minigris og 1 hund på gården.

Gårdsdrifta er blitt et familieprosjekt, og ungene er ivrige til å hjelpe til. Fra venstre: Ariel Linnea (12), Stian, Leon Leander (11), Sila og Mille Eileen (4).

– Hvorfor ble det boergeiter?
– De er litt annerledes og har et veldig magert kjøtt. Det er velsmakende og mørt, og smaker som kalv med viltsmak. Boergeitene er også utrolig sosiale og trivelige dyr, sier Stian, som har fått en kokk til å lage oppskrifter for tilbereding av kjøtt og dessert som folk får med om de kjøper kjøtt rett fra gården.

Mille Eileen (4) børster minigrisen som trives på Leingården.

Boergeitene er flinke landskapspleiere. Med ny teknologi går det an å sette opp usynlige gjerder som geitene holder seg innenfor. Dermed er det lett å flytte dyra til nye beiter.

– Vi har planlagt  leie ut geitene som landskapspleiere. Den nye teknologien var faktisk årsaken til at vi valgte å satse på geiter, sier Stian.

Ei geit fikk kje mens vi var på besøk, og slik ser et nyfødt boerkje ut.

Det har vært travle dager i fjøset under kjeinga. Boergeitene får i snitt to kje, og det er viktig at alle får en god start i livet.

Hele familien hjelper til, og er det ei mor som ikke har nok melk til alle, må ungene trå til med flaskefôring.

Inn på tunet

Nettopp livet på gården, hest, gartneriet og friluftsliv er rammen rundt Inn på tunet-tilbudet som Sila og Stian har etablert på Leingården.

Hestene brukes både til ridning, kjøring og tømmerkjøring. Sila og Stian sverger til Dølahest.

– Inn på tunet-gårder er gårder som gir et aktivitetstilbud. Det er ikke et behandlingstilbud, sier daglig leder Trude Refsås i Inn på Tunet Trøndelag SA.

Et Inn på tunet-tilbud har mange forskjellige målgrupper. Det kan være skoler som trenger en alternativ skolehverdag, hjemmeboende demente som trenger et dagtilbud, folk som trenger arbeidstrening eller foreldre og barn med behov for helgeavlastning.

– Det handler om å gi folk aktiviteter og gode opplevelser, innenfor trygge rammer, sier Trude Refsås.

Godkjent av Matmerk

Alle Inn på tunet-gårder skal være godkjent gjennom Matmark. Det betyr blant at kvalitet og sikkerhet er ivaretatt.

– Det er en omfattende sjekkliste, sier Stian.

Bukkene bruse måler krefter…

Vernerunde, risikoanalyse, fysiske tiltak, merking og beredskapsplan er noe av det som inngår for å bli godkjent.

Leingården er nå nær godkjenning. Egenrevisjon er tatt, og det eneste som mangler er besøk av en ekstern revisor.

Første i Flatanger

Gården blir den første Inn på tunet-gården i Flatanger.

– Vi må nå få Flatanger opp og gå med gode Inn på tunet-tilbud. Her er det så mange muligheter, sier Trude Refsås, som også besøkte en annen gård i Flatanger som har planer om et Inn på tunet-tilbud.

Trude Refsås er daglig leder i Inn på tunet Trøndelag, og er glad for at Stian og Sila Holmen Lein nå starter opp Flatangers første Inn på tunet-gård.

Refsås sier at det ofte kan være litt vanskelig i nye kommuner å få innpass med Inn på tunet. I andre kommuner er tilbudene for lengst innarbeidet, som for eksempel i Overhalla og Verdal hvor det gis et tilbud til demente.

– Det er viktig å få kjøperne av tjenestene til å skjønne verdien av dette tilbudet. For demente kan det gi gode opplevelser å komme på en gård, og det kan gi avlastning for pårørende. For andre kan det å ha ansvar for dyr bidra til mestring, sier Trude Refsås.

Hun sier at Sila og Stian tenker helt rett. De starter i det små, med et tilbud om helge- og ferieavlastning for barn. Og de ønsker å utvide etter hvert.

– De har en kjempeflott plan, og det er fantastiske muligheter her, sier Trude Refsås.