Nå slaktes det torsk igjen på Nesset

I år blir det igjen juletorsk fra Nesset! Kåre J. og Odd Devik i Namdal Settefisk AS satser for fullt i Flatanger, og nå har også Mattilsynet gitt grønt lys for mottak av kongesnegler og krabbe.

Torsdag var første slaktedag på Nesset. 13 ansatte var i sving, og to trailere ble lastet med juletorsk til Spania. I alt 650 tonn oppdrettstorsk skal slaktes fram mot jul og til midten av januar.

– Vi skal levere juletorsk til nesten hele Europa og noe til Norge, sier daglig leder Kåre J. Devik i Namdal Seafood AS – som er eier og står for drifta på Nesset.

Når det det igjen full fart ved slaktelinja på Nesset.

Namdal Seafood er et datterselskap av Namdal Settefisk AS, hvor Kåre J. Devik er administrerende direktør og senior Odd Devik er styreleder.

Investert 15 millioner

Familieselskapet har base på Skorstad på Otterøya, og kjøpte konkursboet etter Nesset Sjømat AS. I tillegg har selskapet kjøpt bygninger og tomt, og investert i oppgradering av anlegget.

Totalt har Namdal Settefisk investert rundt 15 millioner kroner i Flatanger. Men det var ingen selvfølge, for boet etter konkursen sto i fare for å bli solgt stykkevis og delt.

Rose Estensen har fått jobb på Nesset, og har erfaring fra fiskeforedling på Filipinene.

Kasser på kasser blir stablet på paller, før to trailere kan kjøre torsken til Spania. Tommy Holberg Lindseth og Kåre J. Devik lemper kasser.

Til slutt fikk Namdal Settefisk hånd om alt, og kjøpte også tomta og ei nabotomt som er regulert til industri. Til sammen har selskapet hånd om 20 mål tomt, noe som gir muligheter for å ekspandere.

Namdal Settefisk har vært inne som eiere på Nesset tidligere.

– Vi har vært med to ganger før, og tapt penger to ganger, sier Odd Devik.

– Men nå er vi herre i eget hus, sier sønnen Kåre J. Devik.

Nytt liv i torskeoppdrettet

Sent torsdag kveld ble første trailer lastet opp med torsk, slaktet ved Nesset. (Foto: Kåre J. Devik)

Etter kollapsen i torskeoppdrettet og konkursene, først i Nesset Fiskemottak i 2012 og så i Nesset Sjømat i 2016, var det få som trodde at det igjen skulle bli liv og røre på Nesset.

Men Namdal Settefisk etablerte Namdal Torsk AS i fjor, og satte i juli samme år ut torskeyngel utenfor Finnanger. Yngelen kom fra avlsselskapet Nofima i Tromsø.

Da hadde selskapet jobbet lenge med å finne gode lokaliteter. – Vi fikk høre av fylkeskommunen at vi hadde norgesrekord i antall søknader om torskekonsesjoner, sier Kåre J. Devik.

Men selv om det var en kostbar prosess, sitter selskapet nå med flere gode, godkjente lokaliteter for torsk.

– Vi har stor tro på torsken. Slik den har oppført seg, med liten dødelighet og nesten ingen skavanker, er det blitt en veldig flott fisk, sier Kåre J. Devik.

Samarbeid med to selskap

De har inngått samarbeid med Statt Torsk AS på Stadlandet, som også satte ut yngel i 2016. Fisken fra dette selskapet, og et tredje som i oppstartfasen, skal også slaktes på Nesset.

– Hvorfor var det viktig for dere å sikre dere anlegget på Nesset?
– Det finnes ikke slike anlegg i nærområdet som kan ta imot slike kvanta. For oss og andre blir dette perfekt, sier Devik.

– Her er første trailerlass med torsk klart til henting, sier Kåre J. Devik.

Far og sønn Devik er glad de fikk sikret seg anlegget i Flatanger. For uten et mottaksanlegg, hadde det vært vanskelig å sette torsk i sjøen.

I denne runden skal 650 tonn slaktes, og 80-90 tonn er allerede fraktet til Nesset med brønnbåt og satt i ventemerder. Det blir slakting fem dager i uka til ut i midten av januar.

– Hvordan er prisene?
– Vi er godt fornøyd. Vi får mer for denne torsken enn det fiskerne får. Men alle kunne ha tenkt seg høyere priser, sier Kåre J. Devik.

Han sier det nå fiskes bra med torsk i Finnmark. Mot jul vil det bli mindre villfisk i markedet. – Men vi vil slakte og kan tilby fersk torsk, sier Devik.

15-16 ansatte

Namdal Seafood starter opp med 13 ansatte, men trenger 15-16 ansatte når produksjonen går for fullt.

– Vi har vært heldige og fått tak i lokale folk og pensjonister som har jobbet her før. Vi må ha en grunnstamme av folk som kjenner anlegget, og vi er glade vi fikk tak i pensjonister, sier Odd Devik.

Kåre J. Devik og Odd Devik er glade at pensjonister som Ole og Arnt Strand stiller opp. De hadde aldri trodd det igjen skulle bli drift på Nesset.

To av dem som igjen er tilbake ved slaktelinja, er brødrene Ole (68) og Arnt Strand (72). De hadde ikke trodd det skulle bli oppstart igjen på Nesset.

– Vi ble overrasket, men det ble veldig greit. Det syns alle, sier Ole Strand.

Han syns det er artig å komme seg heimefra og ta i et tak igjen. – Vi kan dette, sier han, mens haugene med torskelever vokser.

Ove Bakken (til venstre) sørger for at fisken blir pumpet opp fra ventemerdene. Til høyre Odd Devik.

For alle deler av torsken blir tatt vare på, som lever og rogn. Men eierne tenker ikke å stoppe med torsken.

– Vi er nå i en oppstartfase, og da er torsk prioritert. Men det er ikke nok. Vi må ha flere føtter å stå på. Skal vi ha en grunnstamme av ansatte, går det ikke an å permittere, sier Odd Devik.

Tillatelse på plass

Det er nemlig planer om å ta imot kongesnegler og krabber på Nesset. Planene gikk litt i stå på sensommeren, men nå har alt løst seg.

– Jeg vil berømme Mattilsynet for å ha gjort en bra jobb for oss. Vi har nå fått godkjenning til å ta imot både kongesnegler og krabber, sier Odd Devik.

Eierne har også sikret seg godkjenning som fiskemottak.

– Etter hvert får vi et mottak her, etter ønske fra fiskerne selv. Vi har fått godkjenning av Råfisklaget som kjøper av fisk, sier Devik.

Brenner for distriktene

Namdal Settefisk AS er morselskapet for tre smoltanlegg, Skorstad Settefisk, Aglen Settefisk og Statland Settefisk, og har en omsetning på rundt 70 millioner kroner. Anleggene leverer smolt til lakseoppdrettere og oppdrettere av regnbueørret.

Håvard Angen Haarstadstrand er ansatt som driftsleder, mens den øvrige administrasjonen skjer ved hovedkontoret på Skorstad på Otterøya, hvor Odd og Kåre J. Devik har kontor.

I tillegg kommer satsinga på torsk gjennom Namdal Torsk og nå Namdal Seafood. Selskapet har også to anlegg i Sverige for røye og regnbueørret.

– For oss er det svært viktig at det foregår noe i distriktene. Det brenner vi for. Og vi ønsker å gi noe tilbake der vi har selskap, sier Kåre J. Devik.

Selv om store selskap av og til ringer og vil kjøpe seg inn, er det ikke særlig aktuelt. De ønsker å beholde eierskapet i familien.

– Vi syns det er artig å skape noe, når man har mulighet til det uten å låne seg i hjel, sier Odd Devik.