Vil utvikle Strøm som klatreeldorado

ENDELIG HELG: Berit Hestnes vil utvikle en møteplass for klatrere fra hele verden på gården på Strøm i Flatanger. Klatrefestivalen satte Hanshelleren og Strøm på verdenskartet i klatrermijøet.

– Jeg hadde aldri i mitt liv trodd det skulle bli så mye oppmerksomhet rundt klatring, sier Berit Hestnes.

Hun og samboer Olav Strøm har nettopp vært vertskap for 250 klatrerere fra hele verden under Norsk klatrefestival. De er på fornavn med verdens beste sportsklatrere, og etter festivalen har det vært en jevn strøm av klatrere som vil besøke «The Flatanger cave» – Flatangerhulen.

Magnus Midtbø måtte kaste skjorta under klatreøkta oppunder taket i Hanshelleren.

Startet i fjor
Noen klatrere har visst om hulen en stund, men det var først i fjor vår arbeidet med å bolte ruter og gjøre den kjent tok til.

Berit Hestnes var med på et møte med Rune Carlsen fra Norsk Boltefond og kommunen, der planene om å utvikle Hanshelleren og Strøm som klatredestinasjon ble diskutert.

– Jeg tenkte at her måtte det være muligheter og tok kontakt med Rune Karlsen, og vi har nå et prosjekt i lag. Et forprosjekt er ferdig, og klatrefestivalen viser at vi er på rett vei, sier Berit Hestnes, som er blitt med i Namdalshagens Gründerlab og Kvinnovasjon.

Møteplass for klatrere
– Målet er å få til en møteplass for klatrere, med camping, overnattingsrom og en sosial arena. Det kreves sanitære forhold, og det må legges til rette med stier, parkering og merking, sier hun.

Hestnes påpeker at det er viktig å ivareta alle sine interesser, både fastboende og hytteeiere. Da er det viktig å tilrettelegge for de som kommer, og styre både trafikk og camping slik at folk ikke slår seg ned overalt.

Et forprosjekt er allerede ferdig, og på sikt håper hun etableringa med basis i gården på Strøm kan gi et halvt årsverk.

Etter klatrefestivalen, som ble arrangert av Trondheim klatreklubb, er tilbakemeldingene klare: Hanshelleren og Strøm har potensial til å bli blant verdens beste klatredestinasjoner.

Spanske Dani Andrana og nordmannen Magnus Midtbø er to av verdens beste klatrere, og de har lagt sin elsk på Hanshelleren.

Unik hule
Magnus Midtbø og Dani Andrana klatret i Hanshelleren under festivalen, og de framhever at hulen er helt unik, blant annet fordi den er tørr, har kompakt fjell og masse formasjoner i veggen som gjør det mulig å klatre. Temperaturen inne i hula er lav.

– Om sommeren er det stort sett for varmt i store deler av verden til å klatre Jeg tror Flatanger kan bli en sommerklatrer-destinasjon for hele familien. Det er så mange forskjellige ruter på alle nivå, og det er også noe som er unikt ved stedet, sa Magnus Midtbø til Flatangernytt.

Før festivalen var 100 nye ruter boltet i alle vanskelighetsgrader flere steder på Strøm, ikke bare i og rundt Hanshelleren. Også Einvikfjellet og Sandmælen er tatt i bruk.

Internasjonal klatrested
– Vi ønsker at Strøm skal bli en nasjonal og internasjonal klatredestinasjon. Men vi må tilrettelegge for at det skal skje, sier Berit Hestnes.

Klatrere reiser ofte på lavbudsjett og krever ikke tre-stjernes camping. Men basisfunksjonene rmå være på plass. De reiser gjerne lett og har ikke med seg så mye. Derfor handler de der de kommer. Ofte ligger de i ro i flere dager, gjerne uker, for å klatre, og dermed legger de kanskje igjen mer penger enn mange andre grupper som besøker Flatanger.

Hanshelleren bak Berit Hestnes er selve juvelen for klatrere fra hele Europa, men det finnes mange flere steder å klatre. 100 ruter er nå boltet på Strøm.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått etter festivalen?
– Det har vært bare positive tilbakemeldinger. Vi har hatt et positivt samarbeid med Trondheim klatreklubb, og den lokale klatregruppa har stilt på dugnad. Kultursjef Kari Imsgard i Flatanger kommune har også vært veldig positiv og hjelpsom, og de andre grunneierne har også vært positive, sier Berit Hestnes.

Mange nye besøk
Hun forteller at de som bodde på Strøm var helt over seg av begeistring over at det var så gode forhold.  Mange av dem har sagt de vil komme tilbake, og oppmerksomheten har allerede gitt seg utslag i flere besøk.

– Vi har hatt svenske klatrere fra Åre her i to uker, og de sier de vil komme tilbake, sier Berit. Mens Flatangernytt er på besøk, er en klatrer fra Bergen klatreklubb innom på snarvisitt. Han vil jobbe for at en av  klubbens samlinger blir lagt til Flatanger.

– Festivalen har satt Flatanger på kartet i klatrermiljøet, sier Berit Hestnes, noe også mange blogger og reportasjer i media vitner om. Hanshelleren og Strøm er blitt en aldri så liten verdenssensasjon.