Sykehuset Namsos innfører besøkstid, unntatt på psykiatrisk avdeling.

Sykehusene innfører fast besøkstid

Sykehusene i Namsos og Levanger innfører fast tid for besøk til innlagte på alle avdelinger, unntatt psykiatrisk. Samtidig avvikles adgangskontrollen.


Endringene ble innført fra mandag, og det betyr at hvis du skal besøke en pasient som er innlagt på sykehuset, må dette gjøres mellom klokka 17 og 19.

Erfaringer fra pandemien viser at det er ønskelig med fast besøkstid, opplyser kommunikasjonssjef Svein H. Karlsen i Helse Nord-Trøndelag.

– Både for pasientene og ansatte er det gunstig å ha forutsigbare regler for besøk til inneliggende. Derfor innføres det fast besøkstid i de somatiske klinikkene mellom kl. 17 og 19 alle ukedager, sier Karlsen.

Pårørende og andre som har behov for besøk utenfor ordinær, fast besøkstid, 
bes ta direkte kontakt med den aktuelle avdeling for å avtale besøk.

Sykehusenes ansatte vil legge til rette når det er behov for å ha annen besøkstid
for barn, ungdom og alvorlig syke inneliggende pasienter, opplyser Karlsen.

Fødeavdeling begrenser besøkene

Føde- og barsel-avdelingene i Helse Nord-Trøndelag viderefører ordningen med
at bare forelder og søsken til nyfødte kan besøke mor og barn. Dette er et
tiltak for å gi inneliggende mødre nødvendig ro i etterkant av fødselen.

Det er også fast besøkstid i føde- og barsel-avdelingene; kl. 17-19 alle ukedager.

Helseforetaket ber fortsatt om at publikum legger vekt på smittevern, med god håndhygiene og bruk av munnbind når det oppstår symptomer på luftveisinfeksjoner.

Adgangskontroll avvikles

Fra mandag ble adgangskontrollen ved sykehusene avviklet.

– Helse Nord-Trøndelag har gradvis endret sine smitteverntiltak i takt med endringer i smitteutviklingen nasjonalt og lokalt. Beredskapsnivået ble nedjustert til normalt nivå (hvit beredskap) fra 20. april i år. Nå tar vi ytterligere et skritt i retning av en
normalsituasjon og avvikler adgangskontrollen i sykehusene fra og med mandag 20.
juni, sier Svein H. Karlsen.

Dette betyr at pasienter og andre som har ærend på sykehusene ikke må vise til at de har en avtale ved sykehuset. I stedet vil mannskaper bistå med veiledning og bistand i forhold til innsjekking og informasjon om hvor i sykehuset de skal møte opp.

Pasientvertene vil være til stede i hovedinngangene og resepsjonsområdet, og vil bistå de som trenger hjelp.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.