Se Namsos kom­mune­styre i opptak

Namsos kommunestyre hadde møte torsdag, og her kan du se møtet i opptak.


Følgende saker ble behandlet:

PS 17/24 Namsos samfunnshus - fredningsprosess og framtidig bruk
PS 18/24 BUA Namsos - driftsform fra 2024
PS 19/24 Retningslinje kommunalt bolystfond
PS 20/24 Kjøp av eiendommer tilhørende Bane Nor Eiendom SF i Namsos
PS 21/24 Søknad om fritak fra politiske verv - Hilde Holm Årsandøy -
08.02.2024-30.06.2024
PS 22/24 Nyvalg av medlem i Eldreråd 2023-2027
PS 23/24 Oppnevnelse av politiske representanter til styrene i Namdalseid
og Jøa frivilligsentral, og Namsos frivilligsentral i 2024
PS 24/24 Namdal lakseråd - valg av medlem for perioden 2023-2027
PS 25/24 Lyngenfjorden lakseråd - valg av medlem for perioden 2023-2027
PS 26/24 2. gangs behandling - Detaljregulering Sandvika
PS 27/24 Investeringsbehov ved Seniorhuset i Namsos - endring av
tidsplan og finansiering
FO 1/24 Interpellasjon
FO 2/24 Interpellasjon
FO 3/24 Interpellasjon
FO 4/24 Interpellasjon
PS 28/24 Referatsaker
RS 5/24 Møteprotokoll - Namsos kontrollutvalg - 07.03.2024

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.