Se Namsos kom­mune­styre direkte - med utdeling av kulturpris

Kulturprisen i Namsos deles ut under kommunestyremøtet torsdag. Se hele møtet her fra kl. 09.00.


Kulturprisen deles ut klokka 12, og overrekkelsen sendes direkte.

I møtet skal budsjett, økonomiplan og investeringsbudsjett behandles.

Følgende saker står på saklista:

 • Tilstandsrapport for barneverntjenesten 2022, orienteringssak
 • Gnr 34 bnr 1 med flere - søknad om konsesjon for erverv av
  eiendommen
 • Sluttbehandling av reguleringsplan for Namsos avfallsanlegg
  med innsigelser - Vedtak om oversendelse til KDD
 • 2. gangs behandling - Detaljregulering Høknes aktivitetsområde
 • Nytt toalettbygg på Høknesøra friluftsområde; prosjekt 8271
 • Nye vegadresser Olavika hytteområde - navnesak med tilråding
 • Utnevnelse av medlemmer til hovedkomite for 17. mai i Namsos
  2023-2024
 • Prioritering av spillemidler for idrett og friluftsliv 2023, Namsos
  kommune
 • Konsek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale gjeldende fra
  01.01.2023
 • Endring i selskapsavtale for Trondheim Havn IKS
 • Budsjett for kontroll og tilsyn 2023
 • Eiendomsskattevedtak 2023 for Namsos kommune
 • Handlingsprogram med økonomiplan 2023 - 2026 og årsbudsjett
  2023
 • Revidering av investeringsbudsjett 2022 og 2023
 • Kontrollutvalgets årsplan 2023
 • Interpellasjon - Utilfredsstillendeinformasjon til kommunestyret 
Du kan laste ned saksdokumentene her.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.