Se kommunestyret direkte her fra kl. 12.00.

Se møtet i Flatanger kommunestyre

Flatanger kommunestyre har møte i dag, torsdag, kl. 12.00. Følg møtet direkte her.

Uteområde på Lauvsnes skole skole, spørsmål om helsekonsekvensutredning på Sørmarkfjellet, årsmelding og regnskap og mer til står på saklista.

Møtet starter kl. 12.00 med en orientering fra Visit Namdal ved reiselivssjef Bente Snildal.

Kl. 12.45 er det orientering ved arkitektkontoret Blom om planene for uteområdet på Lauvsnes skole.

Kl. 13.15 starter behandling av politiske saker.

Følg møtet i videobildet over.

Her finner du hele saklista til kommunestyremøtet.

Slik ser saklista ut:

Referatsaker
RS 18/21 Protokoll rep.skapsmøte 12. april
RS 19/21 Årsmelding 2020 FF
RS 20/21 10-årsmarkering for 22. juli
RS 21/21 16/791 TrønderEnergi - Sørmarkfjellet vindkraftverk - klage på
MTA-plan mv.
RS 22/21 21/997 Forenklet etterlevelsekontroll - selvkost
RS 23/21 Protokoll Flatanger KU 05.05.21
RS 24/21 Regional plan for arealbruk i Trøndelag - høring
RS 25/21 Protokoll representantskapsmøte 27.4.2021
RS 26/21 Årsmøte 2021
RS 27/21 Presentasjon fra Vinmonopolet
RS 28/21 Vedtak - Godkjenning av istandsettingsplan massetak og søknad
om godkjenning av massetak Sørmarkfjellet vindkraftverk
RS 29/21 Forprosjekt næringsvennlig region

Politiske saker:
PS 23/21 Uteområde Lauvsnes skole og barnehage
PS 24/21 Utredning og innstilling til utvidelse av klubblederstilling
PS 25/21 Samarbeidsavtale om legevakt Midtre Namdal
PS 26/21 Flatanger kommunes årsmelding og årsregnskap for 2020.
PS 27/21 Tertialrapport nr 1 - 2021
PS 28/21 Budsjettendring 2021 Driftsbudsjettet. Deltakelse på Aqua Nord
PS 29/21 Strandrydding 2021
PS 30/21 Budsjettjustering i forbindelse med markering av Flatanger
kommune sitt 150-årsjubileum
PS 31/21 Regional plan for vannforvaltning for Trøndelag og Bottenhavet -
Høring med frist 6.7.2021
PS 32/21 Forespørsel/krav fra flere naboer til Sørmarkfjellet vindkraftverk
om at kommunen skal avkreve utbygger
helsekonsekvensutredning.
PS 33/21 Samarbeidsavtale mellom KS Trøndelag og Flatanger kommune
om felles finansiering av samhandlingsleder i
kommunehelsrtjenesten
PS 34/21 Medlemskap i Nettverket for kommunale vannkraftseiere
PS 35/21 Evt. kjøp av Hasvåg havn
FO 1/21 Interpellasjon- Mangfold- og likestillingspris

[annonse]

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.