HYTTELIV

 

Sjøhusene på Seiskjæret på Småværet.

Sjøhusene på Seiskjæret på Småværet.

 Flatanger er en av Trøndelags største og mest populære hyttekommuner.

Det er i dag flere hytter og fritidshus enn helårsboliger i Flatanger. Mens det er om lag 580 hytter og fritidsboliger, er det bare 450 boliger som brukes av fastboende.

Ingen ting tyder på at økningen i antall hytter vil avta. Regulerte hyttefelt finnes det mange av, og det anslås at det fortsatt er 300 ledige hyttetomter – enten i nye felt eller i felt som allerede er under utbygging.

Flatangers store fortrinn er ikke bare den unike kystnaturen og mulighetene til sjøliv og naturopplevelser, men også nærheten til Innherred. For mange er halvannen time i bil en akseptabel reisetid for å nå hytta. Dermed er det mange som har Flatanger øverst på ønskelista når hyttedrømmen skal realiseres.