Bygdemuseum

Flatanger bygdemuseum er den opprinnelige skolestua på Hilstad.

Bygdemuseet rommer ei autentisk skolestue. (Foto: Gunnar Kvaløysæter)

I tillegg hører lærerboligen, naustet og et uthus til museet.Det er en stor samling på museet, inkludert en fotosamling. 

I januar 2012 ble «Museets venner i Flatanger» startet, og det ble etablert et styre som skal jobbe for å finansiere museet i tiden framover, slik at skolestua og alle de innsamlede gjenstandene kan tas godt vare på og etter hvert være mer tilgjengelig for publikum.

Skolen på Hilstad er spesiell med tanke på at dette er en skolestue som aldri har vært flyttet, og i motsetning til mange andre bevarte slike skoler står på sin opprinnelige tomt.