Kommunale tjenester

Flatanger kommune er ansvarlig for en rekke tjenester til sine innbyggere og besøkende. Om kommunen er liten, må den tilby det samme som Oslo og andre storkokmmuner.

Administrasjon:
Miljøbygget på Lauvsnes har siden det ble bygd i 1979 vært kommunens administrasjonsbygg. Der holder rådmann og ordfører til, og der er også kontorer for kultur og oppvekst, næring, miljø og teknisk samt helse og omsorg. Lege og fysioterapeut holder til i sokkeletasjen. Der leier også NAV og lensmannen kontorer. I tillegg leies det ut kontorer til private firma som Akva Kompetanse AS, Marin Harvest og Aktiv samfunnsutvikling.

Barnehager
Kommunen har i dag to barnehager i drift: Vangan barnehage på Lauvsnes og Solbakken barnehage på Utvorda. Regnbuen barnehage på Vik er vedtatt midlertidig stengt.

Skoler
Det er to kommunale og en privat grunnskole i Flatanger; Utvorda skole, Lauvsnes skole og Flatanger Montessoriskole på Vik. I tillegg leies det plass på Seter skole i Osen og Statland oppvekstsenter i Namdalseid.

Musikk- og kulturskole
Flatanger musikk- og kulturskole tilbyr opplæring for elever fra 8 år og oppover.Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers. Søknadsfrist er 4. april.

Folkebibliotek
Flatanger folkebibliotek holder til i lyse og romslige lokaler ved Lauvsnes skole. Biblioteket er åpent tirsdager kl. 11.00-13.00 og 17.00-19.30 og torsdager kl. 10.30-14.30

Kultur
Kommunens kultursjef er ansvarlig for Flatanger bygdemuseum, bygdebøker, bygdekinoen, idrett og friluftsliv (spillemidler, folkehelsearbeid osv), kulturmidler, stipender og andre ordninger, ungdomsklubben, Ungdommens kulturmønstring og Flatangerhallen.