Om Flatanger

De første trønderne var flatangringer. Det fastslår historikerne, som har funnet Trøndelags eldste boplasser i Flatanger. Her har folk bodd og livberget seg siden steinalderen – i over 10.000 år!

Da som nå er rikdommene i havet viktig for bosettinga. I dag er havbruk den økonomisk viktigste næringa i kommunen, men turisme, landbruk, fiskeforedling, båtbygging og servicenæringer er også svært viktige.

Flatanger er i dag en moderne kystkommune med 1.118 innbyggere. Den ligger på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, og grenser til Osen og Sør-Trøndelag i sør.

Flatanger utgjør den nordligste delen av Fosenhalvøya. Med dagens kommunikasjoner er kommunen mer orientert mot Namsos og Namdalen enn sørover mot Fosen.

Kommunesenteret er Lauvsnes, men kommunen består av flere grender: Vik, Utvorda, Hasvåg og Jøssund. Avstandene er store, det er for eksempel 8,5 mil med bil fra Hasvåg i sør til Sitter i nord.

Flere gamle boplasser på øyene er i dag fritidsboliger.

Flatanger er i dag et svært populært reisemål. Kommunen har rundt 700 hytter og fritidshus. Om sommeren blir folketallet doblet. Stadig nye grupper oppdager kommunen. Både naturfotografer og nå også sportsklatrere har lagt sin elsk på Flatanger.