Ved sykehuset Namsos kan du nå slippe å bruke munnbind i fellesareal, og du kan gå på besøk til pasienter som er innlagt.

Åpner for besøk og fjerner smitteverntiltak

Nå kan du igjen besøke pasienter ved sykehusene, og kravet om å bruke munnbind i fellesområder og ventesoner tas bort.


Helse Nord-Trøndelag nedjusterer nå beredskapsnivået og opphever flere smitteverntiltak.

Bakgrunnen er at pandemisituasjonen har utviklet seg i positiv retning de siste ukene. Dette har bidratt til færre innleggelser på grunn av covid-19, redusert belegg i sykehusene og nedgang i sykefraværet blant ansatte, opplyser helseforetaket i en pressemelding.

Helseforetaket har besluttet å gå fra gul til grønn beredskap. Likevel opprettholder en skjerpet beredskap, kalt grønt nivå trinn to.

Flere smitteverntiltak endres i forbindelse med overgang til grønn beredskap.

For pasienter, pårørende og besøkende vil endringer være følgende:

  • Det er ikke lengre krav om at pasienter skal bruke munnbind i fellesareal og
    ventesoner, men munnbind tilbys pasienter, pårørende og besøkende i
    adgangskontrollen.
  • Inneliggende pasienter kan motta besøk, men alle besøk må avtales med sengepost på forhånd.
  • Ved barselavdelingene kan kun partner og søsken komme på besøk.
  • HNT opprettholder adgangskontroll ved begge sykehus. Pasienter, ledsagere og andre som har ærend på sykehusene vil fortsatt bli stilt noen kontrollspørsmål for å ivareta smittevern og sikkerhet på en trygg måte både for pasienter og ansatte.
Helse- og omsorgsdepartementet har avsluttet sitt krav til helseforetakene om å rapportere antall og status for inneliggende koronapasienter daglig. Det betyr at Helse Nord-Trøndelag avslutter sin daglige rapportering til media om status.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.