Menighetsrådsleder Kari Leknes (foran) og menighetsarbeider Anne Ruud Kristiansen er glade for at det nå kan åpnes for at flere kan delta i gudstjenestene.

Flere kan nå delta i gudstjenester

Nå er reglene endret slik at flere enn før kan delta på gudstjenester i Flatanger og Statland.


Den siste tida har det vært tillatt med bare 10 personer på kirkebenkene under gudstjenester, og det var krav om påmelding. I praksis var det da vanskelig å gjennomføre gudstjenester.

- Søndag 7. mars er første gudstjeneste i Vik kirke med de nye reglene. Nå kan flere delta, og vi oppfordrer folk til å møte opp nå når det er åpnet for det, sier Anne Ruud Kristiansen, sekretær og menighetsarbeider i Flatanger.

De nye reglene:

  • Vik kirke - 50 deltakere hvis det er salmesang, og 80 uten
  • Løvøy kirke - 35 deltakere med salmesang og 55 uten
  • Statland kirke - 30 deltakere med salmesang og 50 uten
Gudstjenestene framover vil bli med salmesang, og da gjelder det laveste antallet. På vanlige gudstjenester vil det sjelden by på problemer. Blir det for mange, må salmesangen droppes. Det er ikke krav om påmelding.

Prost Frode Askekjær skal holde søndagens gudstjeneste. De neste gudstjenestene blir 14. mars i Løvøy kirke og 14. mars i Statland kirke. Under gudstjenesten i Løvøy kirke blir det utdeling av påskebøker til 9-åringene.

Årsmøte i menigheten

Flatanger menighet skal ha sitt årsmøte i Vik kirke 16. mars. Da er "Ordning for hovedgudstjenesten" en sak som skal behandles.

- Dette handler om å innføre en felles kirkeordning i Midtre Namdal. I dag holdes gudstjenester på forskjellige måter, og en felles ordning vil gjøre det enklere ikke minst for vikarprester, sier leder Kari Leknes i Flatanger menighetsråd.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.