Kontrollutvalget har bestilt og fått utført en faktaundersøkelse om ordfører Olav Jørgen Bjørkås sin kontakt med daglig leder i en bilforretning. (Arkivfoto)

- Viktig at alle er lojale

Ordfører Olav Jørgen Bjørkås setter pris på de sterke virkemidlene som kom fra statlige myndigheter torsdag. - Vi har ingen påvist smitte i Flatanger, og det er veldig verdifullt, sier han.


Ordføreren er opptatt av at alle nå er lojale til de tiltakene som er satt i verk for å hindre koronasmitten.

- Dette er en dugnad alle må bli med på, for å beskytte de som er utsatt. Vi må begrense smitten mest mulig, sier Bjørkås.

Viktige virkemidler
Han mener de nye virkemidlene, med blant annet stengning av skole og barnehager og strenge karanteneregler, er sterke, men helt nødvendige.

- Vi ser hvor dramatisk det kan bli som for eksempel på Frosta. Jeg vil oppfordre reiselivsbedrifter som har eller får gjester fra utenfor Norden, om å følge karantenebestemmelsene. Disse har tilbakevirkende kraft, og har man gjester som omfattes av disse bestemmelsene, skal de i karantene, understreker han.

Han håper at Flatangers reiselivsnæring vil få nyte godt av de ordningene som sentrale myndigheter nå setter i verk.
Press på helsesektoren
Helse er hardest presset i denne situasjonen med hensyn både til beredskap, og det faktum at det nå også er topp for sesonginfluensaen.

- Vi jobber med å se på å omdisponere ansatte i oppvekst over til helsesektoren, sier han.

Det er ikke blitt sett på muligheten for å oppfordre eller beordre utdannet helsepersonell som jobber i andre sektorer, til å bidra.

Mange innbyggere er usikre, og det er et stort press på legekontoret.
- Ikke møt opp på legekontoret
- Nå er det utrolig viktig at man ikke møter opp på legekontoret hvis man har symptomer som kan være korona. Da skal man alltid ringe, poengterer han.

Flere hyttekommuner har gått ut og oppfordret hyttebefolkningen til å holde seg i sine hjemkommuner, av hensyn til at helseberedskapen er beregnet på den befolkningsmengden som har bostedsadresse i kommunen.  Bjørkås vil ikke gå så langt, men ønsker ikke at folk i karantene drar til hytta i Flatanger.

- Hvis folk er i karantene og drar på hytta, er det betenkelig, mener han.
Tilsyn av barn
Barn av foreldre som er i samfunnskritiske jobber, har krav på tilsyn. Dette blir ordnet for barn opp til og med 4. klasse.

- De aktuelle foreldrene blir kontaktet i løpet av helga, og trenger ikke ta kontakt med oss. Tilbudet vil være på plass fra mandag, sier han.

Dette er begrenset til de som har krav på det.

Alle skoleelevene har nå fått tilsendt sine opplegg for kommende uke, og det er blant annet lagt opp til "opprop" klokka 0830, der elevene møter læreren sin på nett, og har en avsluttende kontakt klokka 1330.