To dager i uka vil MN-Vekst kjøre ut varer, post og andre ting til innbyggere i Flatanger og omegn. Liv Unni Fløan tror det er behov for en slik tjeneste.

Starter internrute for post og varer

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
31.01.2021 23:42

MN-Vekst i Flatanger starter fra tirsdag en internrute i Flatanger og omegn, som kan bringe pakker, post og varer ut til folk som bor i grendene.

- Vi kjører fra før en daglig intern postrute for Flatanger kommune på Lauvsnes. Å etablere ei internrute som omfatter hele Flatanger og omegn, er en naturlig utvidelse av denne tjenesten, sier daglig leder Liv Unni Fløan i MN-Vekst, avdeling Flatanger.

Hun forteller at ideen kom opp fordi det i dag ikke finnes noen internrute grendene imellom. Andre transporttilbud er begrenset, og posten har redusert sitt tilbud.

Spredt bosetting

- Innbyggerne bor fra Utvorda i nord til Oppland og Sørnesset i sør. Det er store avstander og spredt bosetting. En stor andel eldre bor i grendene, og ikke alle av dem kan benytte bil, spesielt på vinters tid, sier Liv Unni Fløan.

Hun tror et slikt transporttilbud kan bidra til at folk kan bo hjemme lenger, Men tilbudet er til alle, enten de er fastboende eller hyttefolk.

Ruta kan for eksempel brukes til å bringe varer fra butikken, hente medisin eller pakker som er kommet, eller andre ærend.

- De fleste ønsker å være mest mulig selvhjulpne. Det å handle, hente ut medisin eller pakker, er en selvsagt ting for de fleste av oss. Så det å få fraktet dette til dørtrappa heime, vil gjøre livet enklere for flere, sier Fløan.

I første omgang er internruta et prøveprosjekt i seks måneder.

To utkjøringer i uka

Det er lagt opp til en utkjøring to ganger i uka:

  • Tirsdag  kjøres rute 1. Den starter fra Lauvsnes og kjører ut varer helt til Utvorda og Sitter via Nord-Statland.
  • Torsdag kjøres rute 2 som starter fra Lauvsnes og kjører til Jøssund og Hasvåg med nærliggende områder, samt ut til Vik og Kvaløysæter.
MN-Vekst ønsker et samarbeid med butikker, lokale grendelag, organisasjoner og bedrifter - og tar selvsagt også oppdrag for privatpersoner.

[annonse]
- Det må presiseres at vi ikke er en konkurrent til allerede eksisterende transportfirma. Pr. i dag er det ingen etablerte ordninger for det tilbudet vi ønsker å gi, sier Liv Unni Fløan.

Smittevern ivaretas

Smittevern og personvern blir ivaretatt. Alle bestillinger pakkes i lukkede leveranser. Fløan mener at ei slik rute er et forebyggende tiltak og et smitteverntiltak for befolkninga, ved at de kan få brakt for eksempel varer og pakker heim.

Målet er at internruta skal være selvfinansierende. Dermed koster det noen kroner å benytte tilbudet, men beløpet skal være overkommelig for de fleste.

Ledd i å utvide tilbudet

- MN-Vekst har som mål å skape gode og varierte arbeidsoppgaver til våre medarbeidere. Vi har jobbet lenge med å utvide arbeids- og aktivitetstilbudet i Flatanger, og internruta er et ledd i dette, sier Liv Unni Fløan.

Avdelinga i Flatanger ble etablert allerede i 1999, da med vedproduksjon, drift av kantina på Miljøbygget samt et lite vaskeri som leverte tøy til Flatanger sykeheim. 

I 2002 ble Flatanger Vaskeri i Storlavika etablert i nybygde lokaler. Bedriften konsentrerte seg bare om levering av vaskeritjenester til kommunale institusjoner i det som da var Namsos og Namdalseid kommune i tillegg til Flatanger kommune. 

Den første ruta startes førstkommende tirsdag, og går altså til norddelen av kommunen og Statland.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.