- Eksamensoppgavene vil imidlertid aldri klare å favne bredden i kompetansemålene, og eksamen måler derfor bare litt av alt en har lært i løpet av skoleåret, skriver Nora Strand Kjendlie i dette debattinnlegget.
DEBATT

Skal virkelig én dag og ett år telle like mye?


Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

---------

Et vanlig skoleår på videregående skole består av 38 uker, hvor det i hver uke er omtrentlig 22-26 klokketimer med undervisning. Dette vil da tilsvare 836 -988 timer i løpet av ett år. I løpet av disse timene skal elever få mulighet til å vise alt de kan, og lærerne skal da ha mer enn nok vurderingsgrunnlag på elevene. Likevel er det slik at en karakter på en skriftlig matematikkeksamen skal telle like mye som standpunktkarakteren basert på de 84 timene man har i matematikk i løpet av ett år (Baklien, 2017). 

Examen artium ble først avholdt i Norge i 1813, men selv 209 år etter er det fremdeles praksis i Norge (Jarning, 2021). Noen vil nok hevde at eksamen er en av de mest rettferdige vurderingsformene som eksisterer. Alle elever får de samme oppgavene på den samme datoen. De får de samme hjelpemidlene og akkurat like lang tid på gjennomføringen, samtidig som skriftlige eksamener vurderes anonymt av en sensor.

Eksamensoppgavene vil imidlertid aldri klare å favne bredden i kompetansemålene, og eksamen måler derfor bare litt av alt en har lært i løpet av skoleåret. Dessuten vet vi at alle mennesker er ulike. For enkelte elever vil det å kunne skrive en diktanalyse på fem timer være helt i orden, mens det for andre vil bli sett på som en svær utfordring. Er eksamen da den mest rettferdige vurderingsformen? Skal virkelig alle elever få akkurat den samme oppgaven, og akkurat like lang tid på å gjennomføre den? 

Den aller første eksamenen vi møter på, er i tiende klasse. Og noen vil nok også hevde at det å ha eksamen vil være en god forberedelse for videre studier. Likevel er det ikke alle tiendeklassinger som kommer til å studere videre på universitet eller høyskole. Vi trenger også de menneskene som velger å være yrkessjåfører, frisører, elektrikere og snekkere. For det er ikke alle som har bruk for å kunne forklare Pytagoras læresetning, eller å snakke om cellenes oppbygging, eller å forklare jordas oppbygging for en sensor på en muntlig eksamen.

Det handler ikke om at elever er late, men det handler om at eksamen er en utdatert vurderingsform innenfor et kort tidsrom som skal telle akkurat like mye som skoleårets 836-988 timer. Det virker ikke særlig logisk at én dag skal telle like mye som et helt år. 

Videre hevder noen at elever nå bare bruker koronapandemien som en unnskyldning for å slippe unna eksamen. Det er sant at elever vil slippe unna eksamen, også i år, men det er fordi man har hatt en uforutsigbar hverdag helt siden 12. mars 2020. Med en digital undervisning har det blitt svært varierende opplegg gitt av lærere.

På min skole er det enkelte lærere som har hatt flere nettmøter og hatt tett oppfølging, mens andre har lagt vekt på at elevene selv skal gjøre oppgaver. Dermed er det flere elever som kanskje ikke har fått den hjelpen de egentlig trenger, og deres læringsutbytte har dermed også blitt redusert. Om de da kommer opp til eksamen, og ikke føler seg sikre på stoffet, kan dette lede til at de stryker på eksamen, og at de da må ta opp faget. Da sitter de med et fagstoff de plages med, og som de må håndtere alene. 

Det handler derfor ikke om at en skal komme opp med alle mulige unnskyldninger for å slippe eksamen. Det handler om at elever har hatt uforutsigbare hverdager, om at eksamen er både utdatert og urettferdig, og det handler om at flere elever ikke ønsker eksamen som vurderingsform, spesielt nå etter koronapandemien. Så hør på oss elever: Avlys eksamen.

Av Nora Strand Kjendlie, avgangselev på Olav Duun vgs.  

 

Kildeliste

Baklien, R. (2017, 9. januar). Utdanningsforbundet. Organisering av årstimetall og eksamen i videregående opplæring. 

Jarning, H. (2021, 3. september). Store norske leksikon. Examen artium. 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.