Se opptak fra siste kommunestyremøte

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
12.05.2021 10:40

Kommunestyremøtet 22. april ble holdt som nettmøte og ikke sendt direkte. Her kan du se møtet i opptak.

Til behandling var følgende saker:

PS 9/21 Referatsaker
RS 12/21
Årsrapport 2020 - rammeavtale

RS 13/21
Oversendelse av arkeologisk registreringsrapport i forbindelse
med Innvordfjellet vindkraftverk, Flatanger og Namsos kommune

RS 14/21
Årsrapport 2020 for Midtre Namdal kirkelige fellesråd

RS 15/21
Protokoll Flatanger KU 10.03.21

RS 16/21
Finansrapport for alle lån

RS 17/21
Vedr. 202108681-3 - Regional plan for vannforvaltning for
Trøndelag og Bottenhavet - høring med frist 06.07.2021

PS 10/21
SFO-tilbud i skolens ferier, evaluering

PS 11/21
Utvidelse av stillingsressurs Klubbleder

[annonse]
PS 12/21
Rita Stamnes og Ivar Stamnes - Søknad om konsesjon for erverv av
eiendommene gnr/bnr 41/1, 41/8 og 41/11 i Flatanger kommune

PS 13/21
Eino Johan Kenttä - Søknad om konsesjon for erverv av
eiendommen gnr 13 bnr 13 i Flatanger kommune

PS 14/21
Prioritering av områder for utbygging av bygdafiber.

PS 15/21
Nord Trøndelag Krisesenter IKS. Endring av selskapsavtale

PS 16/21
Søknad om kommunal overtakelse av veilys. Lauvsneshaugen
Velforening.

PS 17/21
Retaksering av eiendommene i Flatanger.

PS 18/21
Budsjettendringer 2021. Investeringsbudsjettet

PS 19/21
Budsjettendringer 2021 - Drift

PS 20/21
Utvorda vannverk, sikring av tilstrekkelig vann av god kvalitet til
abonnentene. vedtak på løsning, samt nødvendig tilhørende
budsjettjustering.

PS 21/21
Årsmøte for driftsåret 2020, Flatanger frivilligsentral

 

Saksdokument kan lastes ned her.

Protokoll med vedtak kan lastes ned her.