Se Namsos kom­mune­styre direkte

Namsos kommunestyre skal torsdag velge ny ordfører, og budsjett og økonomiplan skal behandles. Se møtet direkte her.

Møtet starter klokka 09.00.

Arnhild Holstad har søkt fritak som ordfører ut perioden, og Frode Båtnes er Aps kandidat som ny ordfører.

Følgende saker står på saklista:

 • OS 12/21 Prosessplan for Kommuneplanens arealdel
 • PS 106/21 Rapport forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll - Namsos
  Industribyggeselskap AS
 • PS 107/21 Søknader, Spillemidler for idrett- og friluftsanlegg 2022 -
  Namsos kommune
 • PS 108/21 Bosetting av flyktninger 2022/2023
 • PS 109/21 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
 • PS 110/21 Budsjett for kontroll og tilsyn 2022
 • PS 111/21 Eiendomsskattevedtak 2022 for Namsos kommune
 • PS 112/21 Handlingsprogram med økonomiplan 2022-2025 og budsjett
  2022
 • PS 113/21 Revidering av investeringsbudsjett 2021 og
  investeringsbudsjett 2022
 • PS 114/21 Fellesprosjektet Trøndelag fylkeskommune og Namsos
  kommune
 • PS 115/21 Margrethe Hustads legat - valg av medlem for perioden
  01.01.22 - 31.12.25
 • PS 116/21 Legatstyret i Klinga - valg av nytt medlem for resten av
  valgperioden (2023)
 • PS 117/21 Peter Øiens legat - valg av medlem for perioden 01.01.22 -
  31.12.25
 • PS 118/21 Nyvalg i Senterpartiet 2021
 • PS 119/21 Nyvalg til formannskapet - Arbeiderpartiet
 • PS 120/21 Nyvalg av ordfører 2021
 • PS 121/21 Nyvalg for Arbeiderpartiet 2021 - Partssammensatt utvalg,
  valgstyre, samevalgstyre og legatstyret Alvhild Finsbergs
  minne
 • PS 122/21 Nyvalg etter valg av ny ordfører 2021
  RS 14/21 Kontrollutvalgets årsplan 2022

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.