Se møtet i kommunestyret direkte her

Se kommunestyremøtet her:

 

Møtet starter kl. 13.00 med et kulturelt innslag.

Kl. 1315 blir det en orientering om ny vann- og avløpsforskrift for Flatanger.

I tillegg til budsjettsaker, står også andre saker på saklista, blant annet:
  • Plan for idrettsanlegg og friluftsliv.
  • Valg av komite for Flatanger kommunes 150-årsjubileum.
  • Plan for forvaltningsrevisjon

Saken fortsetter under annonsen.