Se kommunestyre­møtet i Flatanger direkte

Flatanger kommunestyre har møte torsdag kl. 16.00. Følg møtet direkte her.

Før møtet vil to tema bli presentert:

 • Presentasjon av data om folkehelsetilstand for ungdom, ved folkehelsekoordinator.
 • Presentasjon og innspill: Rullering av kommunens beredskapsplan og
  overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse v/olan- og prosjektleder. 
Følgende saker er til behandling:

 • Referatsaker
 • Revidert reglement for folkevalgt organ, Flatanger kommune.
 • Budsjettjustering investering, ny oppvarmingsløsning og
  varmestyring i Vik Kirke
 • Opptak av startlån fra Husbanken for videreformidling, 2022
 • Oppnevning av veterankontakt, samt avsetting av budsjettramme
  for innleie av ekstern bistand.
 • Flatanger kommunes tilbakemelding på; Brev til kommunene om
  bedre polititjenester og beredskap.
 • Årsmøte for driftsåret 2021, Flatanger frivilligsentral

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.