Per Anton Løfsnæs til minne

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
08.02.2021 09:30 - OPPDATERT 11.02.2021 23:18

Per Anton Løfsnæs døde plutselig lørdag 30. januar, bare 58 år gammel. Med hans altfor tidlige borgang, har Flatanger og havbruksnæringa mistet en pioner og en pådriver for samarbeid, kunnskap og utvikling.

Det var lite ved den litt viltre og oppfinnsomme eleven på Lauvsnes skole på 70-tallet som kunne gi en pekepinn om livsveien videre.

Sammen med fire søsken vokste han opp på Bjørøya i Flatanger. Forfedrene var handelsmenn, men foreldrene Lillian og Ole Martin var fiskerbønder. Der lærte han og resten av søskenflokken tidlig at arbeid og fritid, utfordringer, artighet og alvor kan gå hånd i hånd.

Vi er blitt fortalt at han lærte verdien av hardt arbeid, ryddighet, frihet og ansvar av sin far. Brødrene Per Anton og Ove ble tidlig med på laksefiske med kilenot, som var en egen, krevende vitenskap. De som kjente Per Anton, så også at han hadde lært mye romslighet, omsorg, tålmod og ukuelig vilje fra sin mor.

I denne ballasten fra oppveksten, ligger kanskje mye av forklaringa på det han utrettet senere i livet.

Per Anton tok styrmannsskolen i 1983 og dro i utenriksfart, samtidig som han og hele søskenflokken hjalp til hjemme når de hadde tid og anledning.

Foreldrene startet i 1982 med fiskeoppdrett i det små, sammen med sønnene Per Anton og Ove. Laksefiske med kilenot på Folda utenfor Bjørøya hadde vært en veldig god inntektskilde i mange år, og var nok det som inspiserte til å prøve opprett av laks i merd.

Driften ble i starten organisert på fiskerbøndenes vis. Lillian var daglig leder, som hun hadde vært i sauefjøset på gården. Ole Martin og sønnene bidro med sine kunnskaper om sjø og båt, not og forankring, og i de tyngste takene.

Med noen måneders mellomrom i 1987-88, døde begge foreldrene, først Ole Martin og deretter Lillian, begge bare 46 år gamle.

Per Anton flyttet heim og tok på seg rollen som daglig leder i 1988. Han og de andre søsknene ville drive foreldrenes livsverk videre.

[annonse]
Etter mange opp og nedturer, med furunkulose, hitrasyke, lus og overproduksjon, kom selskapet seg på beina og begynte å skape overskudd på begynnelsen av 90-tallet.

Eierne sto også imot oppkjøpsraidene, og Bjørøya forble et lokalt eid selskap. Per Anton fortalte en gang at eierne ble tilbud et anselig beløp for aksjene, men de valgte å beholde eierskapet. I dag er Bjørøya det eneste lokalt eide oppdrettsselskapet i Flatanger.

Under Per Antons ledelse har Bjørøya vokst til et konsern med en omsetning på rundt 650 millioner kroner. De siste åra har årsresultatet vært flere ganger høyere enn det familien i sin tid ble tilbud for aksjene.

Søsknene eide Bjørøya sammen de første åra etter at foreldrene døde. Senere overtok Per Anton og Ove som eiere, og det er deres familier som nå eier selskapet.

Med den gode økonomiske posisjonen Bjørøya etter hvert kom i, har selskapet og Løfsnæs-familien fungert som en sterk motor for annet næringsliv i Flatanger og regionen.

Per Anton var en sterk Flatanger-patriot, og det er ikke få nyetableringer og utviklingsprosjekt han har vært involvert i; AQS, Aqua Kompetanse, Namdal Rensefisk, Flatanger Settefisk og Havbruksparken. Nå nylig gikk Bjørøya også inn med kapital i Storlavika eiendom, for å sørge for bygging av ny produksjonshall til Folla Maritime.

De siste åra begynte flere å få øynene opp for den innsatsen Per Anton Løfsnæs la ned for næringsliv og samfunnsliv i regionen. I 2017 ble han kåret til årets næringslivsaktør i Namdalen.

Juryen uttalte at prisvinneren har bidratt til stor verdiskaping i distriktet og har hatt en stor betydning for sysselsetting og befolkningsvekst i sin kommune. Juryen la også lagt stor vekt på at prisvinneren er en drivkraft for positiv utvikling i næringa han representerer.

Selv sa han til Flatangernytt at han var ydmyk og stolt, og at prisen inspirerte til videre arbeid og samarbeid med flinke folk.

Per Anton hadde ingen høyere utdannelse innen havbruk, men få visste mer om alle sider ved det å drive lakseoppdrett enn ham. Han hadde vyer framover, og prøvde alltid å bringe selskapet og næringa videre gjennom samarbeid med andre og gjennom forskning og utvikling.

Det siste prosjektet var et landbasert anlegg, der smolten kunne fôres opp til ei høyere vekt før den ble satt ut i sjøen. Alt for å gi bedre fiskehelse og økt lønnsomhet.

Per Anton sa en gang til undertegnede at det viktigste var å ansette folk som kunne mer enn ham selv. På den måten bygde han kompetanse i selskapet, i tillegg til et utstrakt samarbeid med forskningsmiljø og andre i næringa.

Et stort øyeblikk for Per Anton var nok åpninga av Havbruksparken i september 2017. Han tok smilende imot kronprinsparet, som var tydelig imponert over det de fikk se både på Namdal Rensefisk og på fôringssentralen hos Bjørøya.

- Besøket i Flatanger bekrefter at Norge er verdensledende innen havbruksteknologi, sa kronprinsesse Mette-Marit i sin oppsummering av besøket.

- At hun sier noe sånt, er meget inspirerende. Jeg ble imponert over hennes kunnskap og interesse under besøket torsdag. Dette er bare helt supert, sa Per Anton til Flatangernytt.

Bjørøya og Løfsnæs-familien har hele vegen vært opptatt av å skape verdier, arbeidsplasser og et levedyktig lokalsamfunn i Flatanger, gjennom å bidra i andre bedrifter og i samfunnet for øvrig.

Bjørøya var også en viktig aktør da Flatangernytt skulle restruktureres. Per Anton Løfsnæs har med spenning og interesse fulgt utviklinga i nettavisa etter overgangen til abonnementsavis.

Ikke mange dagene før han døde, var han på tråden og spurte hvordan det gikk med abonnementstallet, og hva som kunne gjøres for å få enda flere til å abonnere.

Per Anton var opptatt av å støtte lag og foreninger, og alle tiltak som øker bolysten. Hans filosofi var at det ikke er nok for folk å ha en jobb, det må også være attraktivt å bo i Flatanger.

Lys til Storfjellet, kunstgressbane og utkikkshytte på Utvorda er blant de siste tiltakene som har mottatt støtte. I tillegg er det et utall av lag og foreninger, basarer og bygdedager, som har nytt godt av Bjørøya og Per Antons raushet overfor lokalsamfunnet.

[annonse]
Da Flatangernytt offentliggjorde Bjørøyas gode årsresultat for 2015, sa han at det var godt å kunne bruke pengene på nye investeringer. Han oppsummerte på et vis sin filosofi som bedriftsleder og Flatanger-patriot:

– Jeg kunne ha flyttet til Kanariøyene, men vil heller være med på å utvikle ting videre. Det er spennende prosjekter på gang, og vi ansetter mer folk, sa Per Anton Løfsnæs.

Våre tanker går til Ery June, Malin og Ole Martin, og vi lyser fred over Per Anton Løfsnæs sitt gode minne.

Ove Magne Ribsskog
redaktør
Flatangernytt