Villa fyr

Villa fyr var i drift som kullblussfyr mellom 1839 og og 1859, og var landets siste kullblussfyr.

Villa fyr ble tent som kullblussfyr 1. september 1939. Det fungerte som kullblussfyr fram til 1859, da det ble bygget om til oljefyr. 25. april 1890 ble Villa fyr nedlagt. Selve fyrtårnet ble deretter opprettholdt som sjømerke.

Fyret og fyrboligen er blitt tatt godt vare på og mange besøker øya og fyret hvert år. Det er mulig å gå opp i fyret og herfra har man en fantastisk utsikt. I dag er det Villa fyrs venneforening som vedlikeholder fyret, og både fyret, boligen og naustet er fredet.