Utvorda festning

Utvorda festning ble bygget av tyskerne under krigen for å sikre namdalskysten.

Stedet ble sett på som strategisk viktig, og Utvorda var det største av tyskernes kystfort på namdalskysten. Det var trolig 1000-1200 arbeidere, krigsfanger, soldater og offiserer i aktivitet på Utvorda under krigen.

«Festung Utvorda» hadde 10 store kanoner, kampvognkanoner, granatkastere, luftvern- og maskingeværstillinger, flammekastere, lyskastere og radar. Vannrette gruveganger og tunneler til ammunisjonslagre og løpegraver danner et nettverk i fjellet.

Det ble oppført 14 betongbunkere med kommandobunkeren som den største for å betjene anlegget. Til sammen var det 100 installasjoner på Utvorda festning da krigen var slutt i 1945.

Området ble utpekt som Flatangers ”Fotefar mot nord”- prosjekt.  Fotefar mot nord var en kulturminnesatsing for de fire nordligste fylkene på begynnelsen av 2000-tallet.

Om sommeren kan du få en guidet tur rundt på kystfortet, eller du kan finne fram på egen hånd. Kjør til veis ende på Utvorda, og ved pavljongen på havna finner du kart og der starter også stien. Fra sjøveien kan du gå i land på egen flytebrygge i vika rett nedom kystfortet.