Aris Andersen i Taxi Nord-Statland vil at alle passasjerer skal bruke munnbind.

Oppfordrer til å ta smittevern på alvor

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
19.01.2021 18:29

Aris Andersen oppfordrer alle til å ta ansvar for å unngå korona-smitte i drosjene, som i neste omgang kan ramme sårbare grupper.

- Vi sjåfører bruker munnbind, og jeg er ikke redd korona. Men jeg er redd vi skal få en passasjer i bilen, som kan overføre det til en som ikke tåler det, sier Aris Andersen i Taxi Nord-Statland.

Hun oppfordrer derfor alle til å vise hensyn, bruke sprit, holde avstand - og bruke munnbind.

- Hvis folk ikke har munnbind, har vi til utdeling i drosja, sier hun.

Sitter på nåler
Aris Andersen sier hun fikk seg en støkk forleden, da hun trodde hun hadde kjørt en smittet person. Det viste seg at vedkommende ikke var smittet.

- Jeg sitter på nåler. Når dukker det opp smitte i våre biler? Vi kjører på det samme folket, sier hun.

De samme bilene benyttes til tilbringer fra Sjøåsen, til skolekjøring og helsekjøring. Eldre kjøres til legekontor og fysioterapi.

Bilene desinfiseres
Aris Andersen sier at bilene desinfiseres mellom turene, og de gjør alt de kan for å unngå smitte. Likevel vet hun at det kan skje, at noen som ikke tåler det, kan bli smittet.

- Det er viktig at hver enkelt passasjer tar ansvar. Vi gjør det vi kan, og vi følger lover og regler, sier hun.

I de fleste bilene er det god plass, og det er mulig å sitte med god avstand. 

[annonse]
Sjåførene er også en utsatt gruppe, og Aris Andersen synes det har vært lite oppmerksomhet rundt den risikoen drosjesjåfører og ambulansearbeidere tar hver dag.

Ikke alle tar ansvar
Erfaringen hennes er at ikke alle passasjerer er like villige til å ta ansvar. De aller fleste tar sprit på hendene og bruker munnbind, men det er også noen som ikke gjør det. 

- Hva er din oppfordring til passasjerene?
- Bli mer bevisste på å bruke munnbind. Konsekvensene er så store om du går inn i en bil og er smittet, sier hun.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.