Nødetatene skal trene ved Lauvsnes skole på å håndtere en situasjon med vold mot flere personer. (Foto: Jens Martin Olsen, Namsos brann og redning)

Nødetatene med øvelse på Lauvsnes

Nødetatene skal torsdag holde en øvelse på Lauvsnes, der de trener på å håndtere en voldssituasjon der flere mennesker er truet.

Den praktiske delen av øvelsen vil foregå ved Lauvsnes skole mellom kl 17.00 og kl 20.00, opplyser branninspektør Jens Martin Olsen i Namsos brann og redning.

Dette er en samvirkeøvelse mellom nødetatene, og deltagere i øvelsen er mannskaper i Namsos brann og redning avdeling Flatanger, Statland og Namsos, ambulanse og politiet.

Øvelsen er en såkalt PLIVO-øvelse, der forkortelsen står for "pågående livstruende vold".

De tre nødetatene politi, brann og helse har utarbeidet en felles prosedyre for hvordan de skal opptre og samvirke ved hendelser der det utøves livstruende vold mot flere personer. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter 22. juli 2011.

Prosedyren er godkjent av Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

- Publikum må gjerne observere øvelsen, men hold avstand slik at man ikke forstyrrer gjennomføringen, sier Jens Martin Olsen.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.