Overnatting

Zanzibar Inn er Flatangers største reiselivsbedrift.

Zanzibar Inn er Flatangers største reiselivsbedrift.

Hvert år strømmer turister til Flatanger. Noen for å fiske, andre for å oppleve naturen eller gjøre andre ting. Overnattingsmulighetene er mange.

De fleste foretrekker tak over hodet, men telt er også et alternativ. Telting er tillatt i utmark, men som hovedregel minst 150 meter fra bebyggelse.

Det er også flere campingplasser i kommunen, Holmen kystcamping, Kvaløysæter camping og Utvorda camping.

Zanzibar Inn på Lauvsnes er kommunens største overnattingssted med restaurant og 66 senger fordelt på leiligheter og motellrom.

Vik brygge har leiligheter, pub, båtutleie og gjestehavn.

De siste årene er det kommet flere nyetableringer slik at sengekapasiteten er økt. Vik Brygge har fem leiligheter med til sammen 28 sengeplasser. Hasvåg brygge har 30 senger og Einvika overnatting og havfiske har 57 senger. For full oversikt over overnattingsbedrifter, se oversikten under.

Overnattingsbedrifter
Eian Fjordsenter
Einan Gård
Flatanger Camping
Flatanger Hytteutleie
Einvika Overnatting
Hasvåg Brygge, gjestegård
Hasvåg Fritid
Holmen Kystcamping
Kjell Helgesen
Kvaløysæter camping og fritid AS
Simonaunet – Naturopplevelser
Sjøbua Spiseri AS
Småværet Sommerhus
Sturla Nymo
Sæter Brygge
Trine og Åge Sved
Vik Brygge
Villa Fyr (fyrvokterbolig)
Vik Midtre
Zanzibar Inn AS