Byggfirma

hyttebygging

Den store veksten i bygging og rehabilitering av hytter og fritidshus i Flatanger de siste åra, har gitt arbeid til mange byggfirma.

Flatanger har i dag flere snekkerfirma som sysselsetter mange ansatte – langt flere enn det befolkningsgrunnlaget skulle tilsi. Årsaken ligger i de mange som har huset eller hytta i Flatanger som sitt andre hjem.

– For oss betyr hyttebygging veldig mye, sier byggmester Knut Fornes, som samarbeider med Joar Dahle og Reidar Olsen i Flatanger Hytteservice AS.

– Hadde det ikke vært for fritidshusene, hadde vi nok holdt på med noe annet. Det hadde i alle fall ikke vært arbeid til alle hele året, sier Joar Dahle, som forteller at de har mange vedlikeholds- og restaureringsoppdrag ved siden av nybygg.

Flatanger har flere snekkerfirma og enkeltsmannsforetak. Blant de størst er Nordmoe Hus Snekkerservice AS med fem ansatte, og som tar alle typer oppdrag.

Trønderelement AS har hovedkontor på Lauvsnes, men produksjonslokaler på Statland. Firmaet har til sammen 11 ansatte, og har spesialisert seg på garajser og andre bygg i elementer.

Flatanger har også eget byggvarefirma, Kjeminor AS på Lauvsnes, som leverer alt av byggvarer og utstyr til både nybygg og restaurering. Også dette firmaet har en stor del av sin omsetning til frititdshus- og hyttemarkedet.

Se fullstendig oversikt over firma i Flatanger her.