Næringsliv

Flatanger er en stor turistkommune med en rekke overnattingsbedrifter og foretak som tilbyr havfiske.

Mange henter inntekten sin fra oppdrett både direkte gjennom oppdrett og slakting, og indirekte gjennom bygging av oppdrettsbåter, miljøundersøkelser og andre tjenester. I tillegg har oppdrettskonsulenten i fylket tilhold i kommunen.

Turisme og fritidsinnbyggere er viktig for næringslivet i Flatanger. Mange av bedriftene i kommunen nyter godt av at mange gjerne tilbringer ferie og fritid i kommunen.

Snekkerbedriftene har travle tider, og slik har det vært ei stund. Hovedgrunnen er stor hyttebygging i kommunen.  Det er flere hytter enn bolighus i kommunen, og mange hytteeiere er bevisste på å bruke både lokale dagligvarebutikker, byggvareforretning og båt- og bil-servicebedrifter. Det er også 17 bedrifter som tilbyr overnatting og/eller matservering rundt om i kommunen.

Flere foretak har tilbud om å ta med folk ut på havet. Enten for å fiske, fotografere eller bare nyte turen ut i den vakre skjærgården. Fire større båter med lommekjente skippere tar folk med ut på havfiske. Det er også mulig å leie større passasjerbåt for turer langs trøndelagskysten.