Hans Barlien var Namdalens første stortingsrepresentant. (Tegning: Amund Hagen)

Minnemarkering for Hans Barlien

Hans Barlien (1772 – 1842) var Namdalens første stortingsrepresentant. Lørdag holdes en minnemarkering i Namdalseid samfunnshus.

I år er det 250 år siden Hans Barlien ble født i Barlia i Overhalla. Ved siden av bondeyrket hadde han mange og nye ideer om hvordan samfunnet burde utvikles til beste for folk flest. Nå for tiden er det naturlig å nevne at han rundt 1800 medvirket til vaksinering av barn mot kopper. Ikke alle hans påfunn var like vellykket. Det er bl.a. fortalt at hans forsøk på å konstruere en flymaskin, endte i gjødselhaugen i Barlia.

Etter er periode i Trondheim hvor han engasjerte seg i mange ulike prosjekt, alt fra urmakeri til vassverksutbygging, kjøpte han i 1812 gården Årgård i Namdalseid. Han ble ganske snart involvert i bygdepolitikk, og ble valgt inn på det første ordentlige storting i 1815, men ble ikke gjenvalgt. Til det var han nok alt for stridbar, noe som resulterte i mange rettssaker. Selv om han vant de fleste tvister, skaffet det han også mange fiender. Som bonde på Årgård etablerte han Holmen glassverk på Purkholmen i Årgårdselva, noe som bl.a. gjorde forholdet til eierne av Åsnes glassverk vanskelig.

Som samfunnsengasjert pioner følte han nok at han ikke fikk den oppmerksomheten og oppslutningen han fortjente. Antagelig var det en noe skuffet og bitter mann som emigrerte til Amerika hvor han døde i 1842.

For å minnes og hedre Hans Barlien, arrangeres minnemarkering i Namdalseid samfunnshus lørdag 11. juni kl. 10 – 15.30. Her får vi utstilling av ulike relevante objekt samt tre foredrag som omfatter vesentlige deler av hans liv og virke:

  • Magne Idar Foosnes: «Hans Barlien- min tipp-tippoldefar»
  • Ole Georg Moseng; «Pandemier før og nå»
  • Bård Andreas Olsen: «Holmen glassverk og andre glassverk i Namsos»
Arrangør er Namdalseid kulturminnelag, Namdal Historielag, Overhalla Historielag, og alle er velkommen til markeringa.

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.