- For en privatperson er forutsigbarhet og tillitt til offentlige planer viktig. Denne prosessen har vært alt annet en forutsigbar, skriver Turid Giskås i dette innlegget. Hyttefeltet ligger midt i bildet, mens hele odden på utsida er omregulert til næringsformål. (Foto: Kjell Børstad)
DEBATT

Manglende tillit til Flatanger kommune

Hyttetomt i det nylig regulerte feltet på Sitter ble handlet med hjertet og på bakgrunn av opprinnelig reguleringsplan fra 2013 i 2015.


DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

I utvidelsen av Flatangers kommuneplans arealdel 2016-2026 ble området for næring på Sitter/Nausthaugen vesentlig endret i forhold til opprinnelig og godkjent plan fra 2013.

Ikke før taket var tett, dukket denne omreguleringen opp.

Og hyttedrømmen ble endret til usikkerhet og uro. 

Denne endringen var alt annet en forenelig med at det var avdelt hyttetomter til fritid og rekreasjon som nærmeste nabo.

I tilligg vanskeliggjør denne omreguleringen også et eventuelt senere salg av hytter. 

Det ene er at den økonomiske verdien av hyttene i hele feltet faller betydelig, den andre verdien kan man ikke kan sette pris på, men som er av en enda større betydning er at det er «vanlige mennesker» sin hverdagsdrøm som reduseres til usikkerhet og uro. 

At Flatanger kommune vil satse på industri og næring er forståelig.

Men for en privatperson er forutsigbarhet og tillitt til offentlige planer viktig. Denne prosessen har vært alt annet en forutsigbar. 

Den flotte utsikten og det urørte terrenget var en av hovedgrunnen for valget av hyttetomt, sammen med nærhet til flott småbåthavn og uberørt skjærgård. 

Hadde vi vært klar over denne endringen, da vi startet prosessen med tomtekjøp og bygging, ville vi valgt og legge tid og penger på andre alternativ. 

Dette har skapt manglende tillit til Flatanger kommune.

Som i dette tilfellet først godkjente utbyggingen av hytter og like etterpå omregulerte LNRF arealet i rundt til industri/ næringsformål. 

«Tillit er med andre ord ikke bare et premiss for et godt demokrati og for en effektiv og skapende kommuneorganisasjon, men også en faktor i det gode liv til enkeltindivider. » 

Av Turid Giskås, nybakt hytteeier i en alder av snart 82 år

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.