Konfirmantjubileum i Vik kirke

Dagen startet med gudstjeneste i Vik kirke , og  med påfølgende kirkekaffe og fotografering.

Feiringen fortsatte på Zanzibar Inn med nydelig festmiddag, småsteik og kjøttkaker.

Ragnar Wisløff leste en flott prolog om Flatangerbygda og konfirmanttiden i 1958.

70-årsjubilanter, fra venstre: Solveig Kristiansen Øien, Sokneprest Torgeir Liasjø og Elbjørg Sofie Strand Holand.

Alle syntes det var trivelig å møtes igjen etter mange år.

Noen hadde reist langt for å delta på festen, fra Kristiansand i sør og Bødø i nord.

Litt alvor må det også være en slik anledning, så soknepresten hadde overhøring ,

Og var spent på hvor mye de husket etter så mange år, men det var ikke noe problem.

Alle besto med glans og ble belønnet med diplom for gjennomført "konfirmantkurs".

[annonse]
50-årskonfirmanter, fra venstre: Sokneprest Toegeir Liasjø, Anne Synnøve Laukvik, Ella Marie Uran Fossvik, Tore Estensen, Ove Bakken, Helen Holmen Værnes og Unni Marlen Ratvik Ulsund.