"Hvorfor utbygger og kommune absolutt ikke ønsker helhetlige helsefaglige utredninger, kan vi bare lure på", skriver Raine Olaf Ørsnes i dette debattinnlegget.
DEBATT

Kommentar til beklagelse

Det er jo greit å få en beklagelse fra kommunestyrerepresentant Trond Strøm. Men den virker litt halvhjertet. Det er noen punkter jeg ønsker å kommentere i forbindelse med det innlegget som beklagelsen handler om.


 

DEBATT: Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for artikkelforfatterens synspunkter.

 

Ordfører Bjørkås skrev i e-post til meg den 06.09.2021 at han anser innlegget å være «innenfor de kriterier som kommunestyret har». Det mener han visst fremdeles.

Her er et par punkt som ikke er nevnt i beklagelsen, men som jeg mener det er relevant å kommentere:       

Innlegget til Strøm startet med at «denne saka har blitt utredet i det vide og brede gjennom mange år». Denne saken startet i desember 2020 og ble behandlet i kommunestyret 17.06.2021. Den har altså ikke blitt utredet i det vide og brede i mange år. Hvilken sak Strøm tenker på er for meg litt uklart.  

Han avslutter innlegget med å framstille meg som «den store klageren». Som om jeg klager kun for min egen del. Samtidig ville han forstått det hvis alle grunneierne hadde klaget. Dette handler ikke om grunneierne, det handler om naboer til vindkraftverket, hvorav noen også er grunneiere, men ikke alle. Jeg har heller ikke «klaget» bare for min egen del. Selv om jeg har ført pennen, så representerte jeg altså 9 stykker i tillegg til meg selv. 

Slik saken har blitt behandlet, og ut fra enkelte kommentarer, skulle man nesten tro vi har bedt kommunen sage ned vindturbinene. Det har vi ikke bedt om. Vi har heller ikke klaget på MTA-plan slik kommunen har valgt å fremstille det. 

Vi har bedt kommunen pålegge utbygger å få utredet helsekonsekvensene for oss naboer til vindkraftverket. Vi har bedt om en Helsefaglig utredning av helsekonsekvenser hvor summen av påvirkningsfaktorene legges til grunn for utredningen. Vi har også bedt om utredningene blir utarbeidet av folk med nødvendig helsefaglig kompetanse, folk som ikke har bindinger til utbygger eller eiere av vindkraftverket. Vi blir nødt til å leve med dette i 20-25 år, kanskje resten av livet. Med støy, infrastøy, skyggekast og visuell forurensning mm. 

At vi ber om en skikkelig helsekonsekvensutredning mener vi ikke er urimelig. Kommuneoverlegen og kommunen derimot, sier det ikke vil være «forholdsmessig» å pålegge utbygger/eiere (Stadtwerke Munchen og Trønderenergi) å utarbeide slike utredninger. De henviser til MTA-planen. Der finner vi prognoser for støy og skyggekast, samt et pålegg om å utarbeide en friluftsplan. Vi finner ingen helsefaglige utredninger der, og prognoser for støy og skygge kast kan ikke erstatte det. Heller ikke en friluftsplan. 

Dette er i korthet det saken handler om. Hvorfor utbygger og kommune absolutt ikke ønsker helhetlige helsefaglige utredninger, kan vi bare lure på.

Av Raine Olaf Ørsnes

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.