Namsos kommune fikk støtte fra Klimasats til innkjøp av 20 elsykler i fjor sommer. Klimakoordinator Rebecca Engen Hoff viser fram kommunens splitter nye elsykler. (Foto: Namsos kommune)

Klimasatsing kan løfte hele kommunen

Dette er en kronikk som gir uttrykk for artikkelforfatternes synspunkter.

--------------------

Trøndelag har flere kommuner som driver med et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

Trøndelag trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden.  Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

250 millioner til Klimasats i 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Trøndelag nye mulighet til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har. 

Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeiderne og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling. 

Dette kan godt begynne i det små, og det finnes hjelp å få. Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner har støttet over 1500 prosjekter i hele landet, 144 av dem her i Trøndelag. En god del av dette er nybrottsarbeid som kan få effekt langt utover egen kommunegrense.

Utslippsfrie anleggsmaskiner i Trondheim

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Ett eksempel er Trondheim kommunes innsats for å kutte utslipp fra anleggsplasser. I Trondheim står dieseldrevne gravemaskiner, dumpere og andre maskiner for rundt 20 prosent av CO2-utslippene i kommunen. I 2018 fikk de Klimasats-støtte til byens første fossilfrie byggeplass på Torvet, midt i byen.

To år senere tok kommunen skrittet videre og fikk Klimasats-støtte til en utslippsfri bygge- og anleggsplass på Marinen, det populære friluftsområdet ved Nidarosdomen. Her krever kommunen bruk av nullutslippsmaskiner, og bidrar til å fremme utvikling i tilbudet av utslippsfrie anleggsmaskiner. Erfaringene fra prosjektet vil gjøre det lettere for både Trondheim og andre kommuner å gjennomføre fremtidige bygg- og anleggsprosjekter utslippsfritt.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Selbu, Levanger, Overhalla, Namsos, Skaun, Inderøy, Indre Fosen, Hitra og Åfjord er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen. Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, klare merkostnader ved å bruke utslippsfri teknologi og drive helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider. 

Dialog og samarbeid om utslippskutt

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.

Av klima- og miljøminister Espen Barth Eide og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.