MS "Hydra" i arbeid med å vinsje inn tau fra gamle blåskjellanlegg som har ligget nedsunket i Jøssundfjorden og Bølefjorden siden slutten på 90-tallet. Her er de i aksjon i Brattvika. (Foto: Tor Sved)

Stor ryddeaksjon: Gamle blåskjell­anlegg blir fjernet

Fire gamle og nedsunkne blåskjellanlegg - to i Jøssundfjorden og to i Bølefjorden - blir nå tatt opp og fjernet. Fiskeridirektoratet bruker 1,4 millioner kroner på ryddejobben.


- Vi er veldig fornøyd med at vi endelig lyktes med å få ryddet opp, sier seniorrådgiver Anita Wiborg i Fiskeridirektoratet.

Hun var denne uka med servicefartøyet MS "Hydra" under arbeidet i Jøssundfjorden.

Anita Wiborg, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet og opprinnelig flatangring, var denne uka om bord på MS "Hydra" som har stått for oppryddingen.

50-70 tonn avfall

Det er ikke små mengder med avfall som nå blir fjernet fra fjordene. Fram til tirsdag var det levert 14 konteinere. Totalt vil det bli snakk om 130 kubikkmeter avfall, eller mellom 50 og 70 tonn, som består av oppdriftskagger, tau, armeringsjern og notlin.

I forrige uke ble anleggene i Nordvika og Ytre Kallhammaren i Bølefjorden ryddet, og denne og neste uke blir Brattvika og Skavikøya i Jøssundfjorden ryddet ferdig.

- Alle de fire anleggene var nedsunket. Metoden vi bruker, er at det først kjøres over med ROV (fjernstyrt undervannsfarkost) for å lokalisere hvor strekkene ligger. Disse blir avmerket på kart, Deretter benyttes kran og vinsj for å ta avfallet opp i båten, sier Anita Wiborg.

De gamle tauene fra blåskjellanlegget ble vinsjet inn med en kraftig vinsj på MS "Hydra". (Foto: Anita Wiborg)

Hun forteller at de var spente på hvor mye blåskjellavristing som kunne ha blitt igjen på bunnen. Men det viser seg at det nesten ikke finnes, og at det har skjedd en naturlig nedbryting.

Gikk konkurs

De fire blåskjellanleggene ble liggende etter konkurser på slutten av 90-tallet. Det var ulike eiere, og Fiskeridirektoratet hadde den gang ingen å stille til ansvar.

- Kommunen har tatt kontakt med meg ved flere anledninger, og bedt oss som myndighet ta tak i dette. Vi har vært klar over problemene for både yrkesfiskere og fritidsfiskere, som har satt fast redskap, sier Anita Wiborg.

Dette ble også synlig da bøyestrekkene ble tatt opp, med masse pilker som hadde satt seg fast i løpet av de årene anleggene har ligget i sjøen.

130 kubikk avfall blir nå tatt opp av sjøen, blant annet mange flytekagger som imploderer når de trekkes ned på dypet. (Foto: Pål Hågensen)

Selve ryddejobben er gjort av Ocean Front med fartøyet MS "Hydra" fra Sandsøy Servicebåt AS, som regner med å bruke tre uker på jobben.

Staten tar regninga

Det er gjort lignende ryddejobber andre steder langs kysten, og det er staten ved Fiskeridirektoratet som tar regninga. For de fire anleggene i Bølefjorden og Jøssundfjorden er det snakk om 1,4 millioner kroner.

- Det går av våre driftsmidler, sier Anita Wiborg, som er glad for at det endelig lyktes å finne penger til denne ryddejobben.

For å unngå lignende problemer med blåskjellanlegg og andre anlegg i sjøen i framtida, er regelverket endret.

- Det kreves nå at den som søker om tillatelse, må sette av 2.500 kroner pr. dekar til opprydding. Ingen får tillatelse uten at det er midler til å rydde opp, sier Anita Wiborg.

Mannskapet på MS "Hydra" til kai hvor dagens "fangst" blir losset. (Foto: Anita Wiborg)

Tauverket som vinsjes inn, blir spylt i det det går over hekkrullen. (Foto: Anita Wiborg)

Atskillige metere med tauverk er tatt opp fra de gamle blåskjellanleggene. (Foto: Pål Hågensen)

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.