Fylket snur - betaler skoleskyss

Dermed slipper Flatanger å betale en ekstra regning på rundt 500 000 kroner.
- Jeg har gått noen runder og har funnet at det likevel er riktig å dekke skoleskyss mellom Utvorda og Statland, sier fylkesråd for samferdsel, Tor Erik Jensen (H) til Namdalsavisa.
- Jeg syns vi må ta hensyn til elevene som ellers kan få dobbelt så lang skolevei hvis de blir nødt til å reise til Lauvsnes, sier Jensen. Han sier det er viktig for han å legge opp til at elevene kan få gå på den nærmeste skolen.
Flatanger kommune vil nå dekke skyssutgiftene for den ene eleven som vil gå på Lauvsnes skole, mens fylkeskommunen tar det økonomiske ansvaret for transporten mellom Utvorda og Statland slik de alltid har gjort.