Se møtet i Namsos kommunestyre her

Namsos kommunestyre har møte fra kl. 09.00 torsdag. Se møtet direkte her.

Mulighetsstudie grunnskole, utredning av bygging av ny barnehage og plassering av D.D.E.-hyllest er blant sakene i torsdagens møte.

Her er hele saklista:

 • Kystsoneplan - førstegangs behandling og høring
 • Namdal Flyklubb - søknad om fritak for eiendomsskatt etter §7a for eiendom
 • Årsregnskap 2020 - Wenche Elisabeth Johansens minne
 • Årsregnskap 2020 - Christian Spillums legat        
 • Årsregnskap 2020 - Alvhild Finsbergs minne       
 • Årsregnskap 2020 - Peter Øiens legat     
 • Avtale legevakt midtre Namdal 
 • Samhandlingsleder for kommunene innenfor helseområdet      
 • Leve hele livet- Tiltaksplan 2021- 2023  
 • Økonomirapportering 1. tertial 2021      
 • Mulighetsstudie - bærekraftig driftsnivå             
 • Mulighetsstudie grunnskole      
 • Utredning bygging ny barnehage            
 • Campus Namdal - mulighetsstudie og videre prosess     
 • Fritak for omsetningsavgift for skjenkesteder under koronapandemien 
 • Forespørsel om plassering av installasjon til hyllest av DDE         
 • Søknad om utvidet kommunal lånegaranti for Forsikringsgården AS       
 • Medlemskap i nettverk for vannkrafteiende kommuner 
 • Retningslinje for tildelingskriterier kommunal bolig, Namsos kommune 
 • Sanering av bygningsmasse       
 • Oppfølging av vedtak fatta av kommunestyret 2019 - 2020         
 • Interpellasjon - Prøveprosjekt solcelledrevet gatebelysning        
 • Arbeid med nærvær i Namsos kommune            

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.