En vekst på fra null til 979 i opplag på ett år , må gi pallplass, skriver redaktør Ove Magne Ribsskog i denne kommentaren. (Foto: Helge Staven)

Flatangernytt – en opplagsvinner

Onsdag ble avisenes opplagstall offentliggjort. Flatangernytt oppnådde 979 godkjente eksemplarer i 2. halvår.

 

KOMMENTAR:
Dette er en kommentar som gir uttrykk for redaktørens synspunkter.

 

Dette er den store selvskrytedagen for norske avisredaktører. Uansett hva tallene viser, er det en viss tradisjon for å lete fram det som kan være positivt for egen avis.

I fare for å havne i den samme fella, må det gå an å si – subjektivt eller ikke – at Flatangernytt kommer svært positivt ut.

Siden avisa la om til abonnementsløsning i desember 2020, er det ingen tall fra 2020 å sammenlikne med. Dermed kommer vi heller ikke på hovedlista når tallene for opplagsøkning presenteres i avisene.

Men en vekst fra null til 979 på ett år, må – objektivt sett – gi pallplass!

Opplaget regnes ut slik at tallet er et gjennomsnitt for antall solgte eksemplarer i andre halvår. I tillegg påplusses 300 såkalte frieksemplarer.

For Flatangernytt har det vært et mål siden omlegginga å komme i posisjon for pressestøtte. Da kreves et godkjent opplag på 1000 i snitt for hele året. 

[annonse]
Siden nyttår har vi også hatt en vekst i antall abonnenter. Klarer vi å holde tallet oppe, ligger vi godt an til å få pressestøtte for 2022. Det vil sikre fortsatt drift av lokalavisa.

Vi ligger altså godt i rute, og det er grunn til å takke alle som har sluttet opp om avisa - med tips og innspill, bilder og innlegg, og som har tegnet abonnement. Fortsett med det!

Gratulerer også til våre aviskolleger som har hatt framgang i 2021. Både Namdalsavisa, Trønderavisa og Adresseavisen går fram. Det samme gjør mange av de mindre lokalavisene.

Dette viser at nordmenn fortsatt er et avislesende folk, og at vi aller helst vil lese lokalaviser - og lese om det som er nært oss. 

For det du finner i Flatangernytt og andre lokalaviser, finner du ingen andre steder. VG og Aftenposten kommer sjelden på besøk når barnehagen får et nytt boktilbud, eller når en innbygger skal klage på dårlige veier.

Det er dette som gjør lokalavisa helt spesiell. Og den gode oppslutninga om Flatangernytt i vårt dekningsområde, inspirerer oss til å stå på videre for å lage ei stadig bedre avis!

 

Debatt
Flatangernytt oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.