Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle til å bli med på et nytt krafttak for å redusere smitten. (Foto: Eirin Larsen, Statsministerens kontor)

Erna ber oss sette sosialt liv på pause

Skrevet av Hilde Tyldum Stordahl
04.01.2021 17:16 - OPPDATERT 04.01.2021 17:25

De kommende 14 dagene oppfordres alle til å holde seg for seg selv for å hindre smitte. Butikkene oppfordres til adgangskontroll og fritidsaktiviteter bør avlyses.

– Vi har etter jul sett færre som tester seg, og av de som tester seg går andelen positive tester opp. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet. Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sier statsminister Erna Solberg.

De strenge nasjonale restriksjonene vil påvirke hverdagen til flatangringene de kommende ukene.

Flatangerhallen og Helsetrøya blir stengt utenom skoletid.

Konsekvenser i Flatanger
Familiesvømminga er avlyst og ungdomsklubben er stengt i to uker framover. Det blir ingen aktivitet innendørs på frivilligsentralen eller utenom skoletid i Flatangerhallen.

Møtevirksomhet for lag og foreninger i kommunale bygg avlyses og Helsetrøya stenges. 

Samtidig opprettholdes besøksrestriksjonene på Miljøbygget. Alle må ringe og gjøre avtaler før de kommer til Miljøbygget. Dette gjelder også besøkende til legekontor, fysioterapi, tannpleier/tannlege.

Biblioteket er kun åpent for publikum på tirsdag fra 17-19.30 og torsdag fra kl. 10.30-14.30. Antallsbegrensing på maks 10 personer inne i biblioteket samtidig.  

Alle elever i kulturskolen vil få informasjon angående egen undervisning.

Ungdomsskolen godt forberedt på rødt nivå
Rektor Turid Kjendlie (bildet) ved Lauvsnes skole fikk raskt på plass en plan for undervisning på rødt nivå for ungdomstrinnet. Planen for rødt nivå for hele skolen er laget tidligere.

[annonse]
Alle elevene får undervisning på skolen som vanlig hver dag. Kohortene får ikke besøke hverandre, og lærerne kan ikke undervise både på ungdomstrinn og de andre trinnene. Det enkelte klassetrinn er en egen kohort.

- Vi håper på fint vær så kohortene kan samarbeide noe utendørs, sier Kjendlie.

Skoleledelsen brukte søndag kveld på å flytte på lærerne slik at regelen om ikke å krysse trinngrensene blir overholdt, og ellers lage justerte planer for skoledriften framover. I tillegg er det en del fag der det samarbeides over kohortgrensene til vanlig, og dette har skolen løsninger for. 

- Det blir ingen dramatiske endringer for elevene, sier hun. 

Elevene har allerede faste plasser i klasserommet, og enmeterregelen overholdes fra før. Skolen har gjennom hele koronatiden beholdt tiltak med egne innganger for kohortene, så dette er allerede på plass. 

Alvorlig smittesituasjon 
Tiltakene regjeringen la fram søndag, er de strengeste tiltakene siden våren 2020, og skyldes en alvorlig smittesituasjon i landet. Smittetallene øker, og for å holde kontroll settes disse tiltakene inn nå.

- Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort, sa statsminister Erna Solberg i en pressekonferanse 3. januar.

Utsett alle sosiale samlinger 
Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Regjeringen baserer seg på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet når de nå har besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger, slik at kommunene har kapasitet til å håndtere lokale utbrudd og få på plass mer testkapasitet. Registreringssystemet for tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.

– Formålet med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Vi må nå vente med å gjenoppta sosialt liv til det har gått 14 dager, i det som blir en sosial nyttårspause for alle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Tiltakene punktvis og samlet:

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt
 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)
Reiser
 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
Skoler og utdanning
 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
  Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.
Arbeidsplasser
 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)
Butikker
 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)
Idrett
 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
  Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.


Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement
 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.
Uteliv og serveringssteder
 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring
 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)


Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.

 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå"
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo- og svømmehaller