Per Anton Løfsnæs ønsker kronprins Haakon velkommen til Havbruksparken og åpninga. Til høyre ordfører Olav Jørgen Bjørkås og kronprinsesse Mette-Marit.

- En helt unik person

Skrevet av Ove Magne Ribsskog
31.01.2021 20:11 - OPPDATERT 11.02.2021 23:18

Per Anton Løfsnæs beskrives som en helt unik person - en god bedriftsleder, en pådriver for samarbeid, kunnskap og utvikling. Og med et sterkt ønske om å bidra til å utvikle Flatanger-samfunnet.

- Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Per Anton Løfsnæs sin borgang. Tankene går først og fremst til den nærmeste familie som har mistet sin kjære ektemann, far og farfar, sier ordfører Olav Jørgen Bjørkås.

Han har selv kjent Per Anton hele livet, helt fra de gikk på skolen i lag og reiste med den samme bygdaruta fra Sitter og øyene inn til Lauvsnes.

Han beskriver Per Anton som en helt unik person.

- Per Anton har vært en bauta og pådriver innen havbruksnæringa, lokalt næringsliv og samfunnsbygging. Han vil etterlate seg et stort tomrom, og vi har alle mistet en god venn med blikk for å bry seg og være på lag med oss alle, sier ordføreren.

Stor betydning for oppdrettsnæringa

Per Andersen har kjent Per Anton Løfsnæs helt siden han kom til Flatanger som oppdrettskonsulent i 1986, og han har vært med på svært mange prosjekter sammen med Per Anton.

- Per Antons betydning for oppdrettsnæringa i Flatanger kan ikke overvurderes. Han var en ekte patriot, og en sabla god bedriftsleder. Faglig var han en sterk og helt unik ressurs, sier Per Andersen.

Oppdrettskonsulent og senere marin konsulent Per Andersen hadde et nært og tett samarbeid med Per Anton Løfsnæs siden 1986. (Foto: Privat)

Han sier at noe av det spesielle med Per Anton, var hans sterke vilje til å få til ting i Flatanger.

- Han var skråsikker på at den kompetansen vi innehar i oppdrettsnæringa i Flatanger, er gull verdt og unik. Der er jeg helt enig med Per Anton, og jeg håper dette er noe vi kan bygge videre på, sier Andersen.

Bidratt til knoppskyting

[annonse]
Per Anton Løfsnæs har vært opptatt av å støtte og utvikle nye bedrifter. Han var pådriver og helt sentral for å få på plass Aqua Kompetanse, Namdal Rensefisk og Havbruksparken.

- Han gikk inn med betydelig kapital i Aqua Kompetanse i starten, og var en krevende kunde som gjorde at selskapet utviklet seg faglig, sier Per Andersen, som påpeker at det var et lagspill og flere var med på å trekke i samme retning.

- Bjørøya som en sterk økonomisk motor i Flatanger, har vært utrolig viktig, sier han.

Per Andersen sier at Per Anton var inspirerende å jobbe sammen med. Han var konkret og fikk til ting. - Han var en særdeles effektiv samarbeidspartner.

- Et sjokk

Styreleder og mangeårig samarbeidspartner, Roald Dolmen i Midt-Norsk Havbruk, sier at meldinga om Per Anton Løfsnæs sin bortgang kom som et sjokk.

- Det var en tung og sørgelig melding og få, og tankene går til familien, spesielt til Ery og barna, sier Dolmen, som  kjenner familien godt etter et mangeårig vennskap og mange turer i inn- og utland. 

Roald Dolmen (til høyre) er i sorg etter tapet av venn og samarbeidspartner Per Anton Løfsnæs som døde lørdag. Til venstre Frank Øren i Midt-Norsk, og bildet er fra inngåelsen av samarbeid om Osan settefisk i 2019. (Arkvibilde)

Roald Dolmen var daglig leder i Midt-Norsk da selskapet gikk i samdrift med Bjørøya for 16 år siden. Da var de to selskapene ganske små og like, og ønsket å spre risikoen.

- Per Anton var typen som søkte samarbeid. Den gang var det ikke vanlig med samdrift, og Per Anton og jeg dro til Oslo for å få gjennomslag. I dag er det mange som driver i samdrift, sier Roald Dolmen.

Aldri noe tull

Han forteller at Per Anton var veldig behagelig å samarbeide med. Det var aldri noe tull. Hvis han sa noe, ble det sånn. Han var til å stole på.

- Samarbeidet har fungert godt hele tida. Nå ble det nettopp bestemt at vi ikke skal fortsette samdrifta, siden vi er blitt større begge to. Men vi har masse selskap som vi samarbeider om videre, sier Dolmen.

Tidligere på ettermiddagen lørdag, hadde Roald Dolmen epost-utveksling med Per Anton om et styremøte tirsdag. 

- Det er så sørgelig. Denne helga har vært tung, sier han.

Roald Dolmen forteller at Per Anton var kjent og respektert i hele næringa.

- Han var en respektert mann i hele landet. Han var en av gründerne som hadde vært med lenge, og hadde en god posisjon. Han var veldig innovativ, og ville utforske og prøve nye ting. Han søkte samarbeid med andre og så lyst på å ta planer videre, sier Dolmen.

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge skrev på Facebook søndag om Per Anton Løfsnæs' bortgang:

"En trist nyhet å få. En hedersmann og samfunnsbygger. Tenker på familien."

Roy Angelvik, tidligere statssekretær i Fiskeridepartementet, som besøkte Flatanger og Bjørøya i 2019, beskriver også Per Anton som en hedersmann og samfunnsbygger. Han sender sine kondolanser til familien.