Næringsliv

Presenterte ny notvasker på Aqua Nor

Flatanger-selskapet Meox AS presenterte en ny notvasker på Aqua Nor i Trondheim. Også Folla Maritime Service, Aqua Kompetanse og AQS var på plass på verdens største havbruksmesse.


Nye fartøy på løpende bånd

Folla Maritime Service overleverte nylig en ny FollaWork 35 til Håløy Havservice i Troms. Flatanger-verftet har også undertegnet avtale om bygging av en ny, ett-skrogs FollaMulti 50.


Søker nye drivere i Einvika

Brit og Reidar Einvik ønsker å gi seg etter denne sesongen, og søker nye drivere av Einvika havfiske og overnatting i Flatanger.


Samarbeid om rognkjeks

Hvordan kan enda flere rognkjeks leve like lenge i sjøen som oppdrettslaksen? Det er ett av spørsmålene som Aqua Kompetanse skal finne svaret på.


Ny FollaWork levert til Nova Sea

Folla Maritime Service AS leverte nylig sin 11 båt av typen FollaWork 35, denne gang til Nova Sea. Oppdretteren har enda en båt av samme type under bygging hos Flatanger-verftet.


Overtar som prosjektleder i Proneo

Kristin Haanshuus (31) hadde aldri vært i Flatanger før hun kom med flyttelasset i helga. Mandag startet hun som prosjektleder i Proneo i Havbruksparken.