Årets 17. mai-tale ved Øivind Strøm

Selv om det ikke blir noe tradisjonelt 17. mai-arrangement i år, har 17. mai-komiteen på Lauvsnes engasjert Øivind Strøm til å holde årets 17. maitale – digitalt. Se hele talen her.